Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V roce 2017 vznikl ve spolupráci Církve bratrské a Mezinárodního vězeňského společenství projekt Metanoia II. Jeho hlavním smyslem je poskytovat pomoc vězňům ve výkonu trestu odnětí svobody i osobám propuštěným. A jejich rodinám a dětem. S jediným cílem – pomoci napravit život lidí dotčených výkonem trestu tak, aby dokázali po svém propuštění začít žít nový, smysluplný život, na svobodě a bez recidivy páchání trestné činnosti. Projekt navazuje přímo na práci vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních, působících v českých věznicích. Tuto jejich službu prohlubuje a rozšiřuje o právě tolik potřebnou pomoc několik prvních měsíců po propuštění.

Projekt vychází přímo z koncepce vězeňské služby. Je originální v tom, že spojuje úsilí více subjektů, poskytujících intenzivní praktickou odbornou pomoc nejpotřebnějším lidem na okraji společnosti. Těm, kterým hrozí bez potřebné péče selhání.

Sbor Církve bratrské v Liberci, který již delší dobu pomáhá poskytovat duchovenskou službu ve věznicích Rýnovice a Stráž pod Ralskem, spojil v rámci projektu svoje síly s Mezinárodním vězeňským společenstvím, které má se službou ve věznicích i v péči o propuštěné dlouholeté zkušenosti. Tak se mohou scházet kaplani, duchovní a dobrovolníci včetně několika bývalých vězňů, aby pomáhali čerstvě propuštěným v jejich prvních krocích na svobodě. V péči o propuštěné spolupracují např. s komunitním domem Dismas ve Stráži pod Ralskem či s Probační a mediační službou. Díky finančnímu zázemí projektu, poskytovanému právě libereckým sborem Církve bratrské a dalšími dobrovolnými dárci se podařilo od poloviny roku 2017 do dnešní doby poskytnout pomoc již desítkám propuštěných a jejich rodinám. Finanční a další pomoc přitom v drtivé většině případů nedostali klienti přímo, ale byly poskytnuty ve formě praktické pomoci. Tu za klienta přebírá tzv. „mentor“- dobrovolník, jenž také poskytuje zpětnou vazbu o jejím využití.

Vězeňský kaplan Martin Škoda, který je autorem projektu, získal v roce 2018 cenu ministra spravedlnosti ČR.

Pozn: Metanoia – z řečtiny volně přeloženo jako vnitřní proměna.  Ing. Martina Krutinová – tisk. mluvčí věznice     Foto č. 1 – kaplan Věznice Stráž pod Ralskem Mgr. Bc. Martin Škoda. Foto č. 2 - Extramurální aktivita s vybranými odsouzenými - návštěva bohoslužeb v rámci projektu Metanoia II.  

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter