Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Za slavnostního požehnání Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, byl dne 20. 9. 2016 v 10.00 hodin otevřen Komunitní dům sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem. Slavnostní akce se spolu s Mons. Janem Baxantem zúčastnil i hejtman Libereckého kraje Bc. Martin Půta, náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení plk. Mgr. Simon Michailidis, starosta města Karel Jäschke, dále pak zástupci Policie ČR a Městské policie. Podporu projektu vyjádřili svou přítomností také ředitelé a členové vedení věznic v regionu, které s komunitním domem navázali spolupráci. Mezi významné hosty patřili i hlavní kaplan VSČR Ing. Bc. Pavel Kočnar či předseda Vězeňské duchovenské péče Pavel Zvolánek B.Th, kaplani z okolních věznic, vedení Probační a mediační služby z České Lípy, Mostu, Ústí nad Labem, Chomutova, Liberce, vedení střediska Nové Šance v Ostravě a spousta dalších hostů. "Svatý Dismas byl muž, zločinec, ukřižovaný společně s Kristem. Byl si vědom svých činů a byl otevřen nápravě. Proto tento dům nese jeho jméno, jako symbol možnosti nápravy a naděje pro další kvalitnější život,“ vysvětlil přítomným jáhen Ing. Téra, pověřený biskupem Janem Baxantem vybudovat komunitní dům. Proto je také Komunitní Dům sv. Dismase, provozovaný Oblastní charitou Česká Kamenice, určen lidem se sociálním znevýhodněním, propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Komunitní bydlení svým obyvatelům totiž poskytuje srozumitelné a přehledné prostředí, bezpečí psychické i fyzické, autentické přijetí a empatické porozumění. Důraz klade na vytváření podmínek pro změnu v životě klientů a úspěšné zařazení do řádného občanského života. V praxi to znamená, že služby Komunitního domu budou využívat muži, propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, kteří dosáhli plnoletosti, samozřejmostí je dodržování pravidel komunitního domu a splnění vstupních podmínek. Oblastní charita Česká Kamenice, která spolupracuje s věznicemi, nabízí program, zaměřený na výstup z výkonu trestu právě pro ty, kteří mají zájem začít svůj život na svobodě. Kapacita domu je 14 míst, v současné době jsou zde umístěni první 4 klienti. Podporu komunitnímu domu vyjádřil hejtman Půta i starosta města Karel Jäschke. Celá akce probíhala v přátelské atmosféře vzájemného pochopení a spolupráce. Na závěr nezbývá, než všem, kteří se na činnosti komunitního domu podílejí, popřát dobrý dech a hodně sil na dlouhé nelehké trati. Mgr. Bc. Martin Škoda - kaplan věznice

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X