Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 17. září jsme přivítali v naší věznici vzácnou návštěvu. V doprovodu trvalého jáhna Ing. Mgr. Luďka Téry a vedoucí Oblastní charity Česká Kamenice Bc. Štěpánky Keckové nás přijel navštívit římskokatolický biskup Mons. Josef Kajnek, který je v České biskupské konferenci předsedou rady pro duchovní službu ve věznicích. Jeho návštěva se uskutečnila v rámci širšího programu, ve kterém mimo jiné navštívil i Komunitní dům sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem, kde se rovněž zajímal i o vznik resocializačního programu a odborné sociální poradenství. Ve věznici Mons. Kajneka přivítal ředitel věznice plk. Mgr. Ladislav Blahník. Proběhlo setkání i s brigádním generálem Mgr. Simonem Michailidisem, který byl už i u žehnání Komunitního domova a velmi se zajímal o to, jak domov žije a pomáhá po třech letech. Vězeňský kaplan Mgr. Martin Škoda pak vzácnou návštěvu provedl věznicí. Během návštěvy kaple se Mons. Kajnek zajímal o fungování duchovní služby ve věznici, zejména pak o ekumenickou spolupráci duchovních v praktické službě vězňům. V závěru návštěvy vyjádřil radost nad tím, jak dobře funguje nejen praktická spolupráce ve věznici, ale také vzájemná spolupráce v pomoci propuštěným vězňům, z nichž někteří nacházejí zázemí právě v Komunitním domě sv. Dismas, který s věznicí úzce spolupracuje a některé jejich potřeby jsou financovány např. z projektu Metanoia II, jenž ve spolupráci s Církví bratrskou a Mezinárodním vězeňským společenstvím z. s. realizuje člen Vězeňské duchovenské péče, kaplan Martin Škoda.

Na závěr svého pobytu otec biskup ještě krátce pozdravil a účastníky právě probíhajících VII. Penolologických dnů na Akademii Vězeňské služby ČR, jejichž téma bylo věnováno právě sociální službě ve vězeňství. Milá a vzácná návštěva byla velkým povzbuzením pro nelehkou práci, kterou vězeňství pro sekulární (světská) společnost koná.

FOTO zleva: biskup Mons. Josef Kajnek, Bc. Štěpánka Kecková, Ing. Mgr. Luděk Téra

 

Mgr. Bc. Martin Škoda – kaplan věznice

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter