Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 27. května 2021 (VS ČR) - Již čtvrtým rokem pomáhá vězňům a propuštěným unikátní projekt, který pomocí financí získaných z církevních restitucí, sbírek a od dobrovolných dárců, řeší mnohdy nelehké první kroky propuštěných na svobodě.

Nejde přitom o nějaké „dávání peněz vězňům“. Za klienta vždy jedná mentor, odborník z organizace, která svým způsobem za poskytnuté prostředky přebírá odpovědnost, také klienta doprovází a dále s ním pracuje na tom, aby se mohl lépe a bezproblémově zařadit do společnosti. Projekt sám tak dokázal propojit církev a pomáhající organizace. Hned v začátku tak provázal svojí činnost s Mezinárodním vězeňským společenstvím z. s., které pracuje ve 120 státech světa, a také úzce spolupracuje např. s Vězeňskou duchovenskou péčí z. s. s níž aktivně se např. zapojil i do pomoci věznicím v době covidových opatření. Projekt získal v roce 2018 cenu Ministra spravedlnosti. Hlavní inspirací k jeho vytvoření byl jeden z hlavních úkolů VSČR, totiž hledat cesty, jak s pomocí církví a dalších organizací pomoci v postpenitenciární péči o propuštěné. Vedoucím impulsem pak byl zájem ředitele strážské věznice plk. Ladislava Blahníka řešit danou problematiku a zadání tohoto úkolu kaplanovi věznice. A tak ve spolupráci mnoha pro věc zapálených odborníků mohl vzniknout zmíněný systém sociální a mentorské pomoci propuštěným.

Jako poděkování těm, kteří stáli za vznikem projektu a všem dárcům i mentorům, se již po čtvrté konala tradičně druhou květnovou neděli ve Sboru Církve bratrské v Liberci zvláštní bohoslužba na téma „Změna je možná“, na níž hlavními aktéry nebyl jen kazatel a členové sboru, ale rovněž celá řada hostů z řad bývalých vězňů, klientů. Během vystoupení zazněla mimo jiné některá významná fakta pomoci věnované z prostředků projektu. S těmi seznámila účastníky bohoslužby ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabriela Kabátová, která zdůraznila, že projekt sám pomáhá odsouzeným již v celé řadě věznic, nejen v té strážské a každý rok se vždy zabývá tak 70 žádostmi o hmotnou pomoc. Jen samotná Církev bratrská pak projektu věnovala celkem 850 000 Kč. O vzájemné spolupráci, která spolehlivě funguje i v době covidových opatření, naopak promluvila Kamila Kubelková-Rychlá z Komunitního domu Dismas. Spolu s ní přišel poděkovat i jeden z klientů Dismasu. Jeho prostá slova díků za první pomoc po výstupu z vězení, jenž na závěr setkání zazněla,  byla příjemným rozloučením, zamyšlením i povzbuzením do budoucna pro všechny, kterých se problematika vězeňství nějak dotýká. Celým programem bohoslužby provázel jeden z aktérů projektu kaplan Martin Škoda (viz. foto).

 

mkr

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X