Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Až  z dalekého „Jarního údolí“ (Spring Walley) v San Diegu v Kalifornii zavítali do naší věznice manželé James a Shirley Bedsole. Oba pracují v místním Baptistickém sboru, kde slouží kázáním a hudbou. Ve volných chvílích přijímají hostování ve sborech různě ve světě, kde přicházejí za posluchači se svým svědectvím víry a naděje. Prvního června letošního roku zavítali také do naší vězeňské kaple.

Akce se uskutečnila ve spolupráci kaplana věznice, kazatele Bratrské jednoty baptistů v Brništi a vedoucího projektu Druhá šance Miloše Matyse, který v rámci své církve pozvání zprostředkoval. Spolu s hostujícími manžely navštívila věznici i překladatelka Martina Matysová a další kazatel Jiří Šimek, který by se rád v budoucnu též službě ve věznici jako dobrovolník věnoval. V zaplněné kapli tak zazněly za doprovodu kytary písně z daleké Ameriky, z nichž některé známe i v českém překladu díky celosvětové působnosti mnoha církví. James pásmo provázel biblickými pasážemi a improvizovaným kázáním. Na závěr došlo ke společné besedě nad otázkami posluchačů a společné vřelé modlitbě, která jen podtrhla vážnost slyšeného. Chvíle ve vězeňské kapli dávají vždy zvláštním způsobem prostor ekumenické sounáležitosti věci jedné víry a jednoho Boha. Katolíci, protestanté i ateisté zde dle svých vlastních slov nacházejí chvíle ztišení, zastavení se a vnitřního povzbuzení k bonum commune, tedy společnému, obecnému dobru nás všech. Na závěr patří poděkování vedení věznice, které akci umožnilo i všem pracovníkům, bez jejichž přispění by se akce nemohla úspěšně konat.

Mgr. Bc. Martin Škoda – kaplan věznice

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X