Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V roce 2007 byla nařízením ministra spravedlnosti zřízena škola pro osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody s názvem Střední odborné učiliště, Praha 4, Na Veselí 51, PSČ 140 67, jako organizační jednotka VS ČR.

Střední odborné středisko Rýnovice je podle tohoto předpisu výchovně vzdělávací zařízení, poskytující osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody:

a) přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních oborech,
b) doplnění základního vzdělání v kurzech pro získání základního vzdělání,
c) doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kurzech.

Školské vzdělávací středisko Rýnovice (ŠVS) je nedílnou součástí Věznice Rýnovice již od roku 1983. Od svého vzniku poskytuje ŠVS Rýnovice vzdělání odsouzeným ve strojírenské oblasti. Základem je výuka v tříletém učebním oboru Obráběč kovů, který je doplněn odbornými kurzy (Knihař, CNC obrábění, robotika, 3D tisk, 3D modelování, Feuersteinovo instrumentální obohacování).

Kapacita třídy je 24 žáků v učebním oboru a max. 6 žáků v kurzu. Ve školním roce se otevírají vždy 2 třídy oboru Obráběč kovů.

V učebním oboru jsou vyučovány standardní předměty dle kritérií MŠMT.

Výuka je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teorie je vyučována v pěti učebnách – dvě jsou určeny pro výuku teoretických předmětů, dvě počítačové učebny se využívají k výuce informačních technologií a CAD programování. Nedílnou součástí je i učebna metody Feuersteinova instrumentálního obohacování.

Praxe probíhá v Centru odborného vzdělávání, kde se nachází ruční dílna, strojní dílna a učebna pro výuku CNC obrábění.

Studium je ukončeno Jednotnou závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí – písemné, praktické a ústní. Výuční list má mezinárodní platnost v rámci EU.

Vzdělávání odsouzených