Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve čtvrtek 11. května proběhlo setkání se zástupci pěti soukromých firem, kteří již rýnovické vězně zaměstnávají, ale také dvou firem nových, které věznice oslovila a o zaměstnávání vězňů teprve uvažují. Hlavními tématy tohoto setkání bylo zrekapitulovat zaměstnávání odsouzených ve Věznici Rýnovice v roce 2016, seznámit přítomné se změnami v zaměstnávání vězňů a výhledem do budoucna. Na úvod promluvila zástupkyně věznice ing. Kőnigová, která přítomné přivítala a nastínila program společného setkání. Krátce pohovořila o připravovaných změnách v legislativě, které se dotknou nejen věznice, ale i zaměstnavatelů. Jedná se zejména o změny v odměňování odsouzených. Vedoucí oddělení zaměstnávání Ing. Jitka Čapková na připravené prezentaci ukázala vývoj zaměstnávání v historických souvislostech, tedy již od roku 1968, kdy byla věznice zprovozněna. Informovala přítomné o tom, že věznice Rýnovice zaměstnává od roku 2015 o 100 odsouzených více a průměrná zaměstnanost v roce 2016 činila 69%. Vedoucí provozovny Střediska hospodářské činnosti ing. Ulmon seznámil přítomné s dokumentem „Koncepce českého vězeňství do roku 2025“ v oblasti zaměstnávání. Poukázal na přínos práce jak pro odsouzené, tak pro zaměstnavatele. V následné diskusi zazněly pozitivní zkušenosti firem, které vězně zaměstnávají. Hovořilo se o motivaci vězňů, jejich zadluženosti a možném zaměstnávání po výstupu z výkonu trestu. Poté následovala prohlídka střežené části věznice. Přítomní navštívili Školské vzdělávací středisko a vnitřní pracoviště.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X