Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

RÝNOVICE 11. února (VS ČR) - V kapli Věznice Rýnovice se scházela po určitou dobu skupina věřících vězňů. Měli zájem vyslovit se k otázkám synody, kterou svolal na rok 2022-2023 současný papež Římskokatolické církve František a měla by odpovědět na některé otázky týkající se úlohy církve v dnešním světě.

Tato synoda je však oproti všem předchozím vpravdě revoluční. Papež totiž vyzval, aby se svým hlasem přidali kromě biskupů a kardinálů také ti, jejichž hlas obvykle není slyšet. Výzva tak šla do všech diecézí a farností. Přizváni k rokování byli i členové ostatních křesťanských církví i nevěřící veřejnost.

Výstupy ze skupiny věřících odsouzených z Věznice Rýnovice byly odeslány diecéznímu koordinátorovi a hlavnímu kaplanovi VSČR. Touto cestou se dostaly až k národnímu koordinátorovi synody profesoru P. Jaroslavu Brožovi, který je velmi ocenil a má v úmyslu je začlenit mezi příspěvky, které poputují až do Vatikánu.

Výňatek z vyjádření odsouzených:

Jsme často teprve hledající, setkáváme se ve věznicích s kaplany z různých církví, a tak je nám blízká ekumena. Je pro nás důležité, abychom vytvářeli opravdové společenství lásky v tomto drsném vězeňském světě. Cítíme se zodpovědní za to, jak toto společenství funguje i za to, jak nás vnímá okolí (naši spoluvězni i personál věznice). Změna smýšlení je pro nás dlouhou cestou, přesto vnímáme její blahodárné účinky již zde v chování mezi sebou, v jednání mezi nevěřícími, v dopadu na rodinné vztahy. Ne vždy máme odvahu vyslovit svůj názor, ale učíme se to. Učíme se naslouchat jeden druhému. Být misionáři mezi nevěřícími spoluvězni, pokud vysledujeme zájem o cestu s Kristem, pokládáme za svůj úkol křesťana. Od církve bychom očekávali přijetí do církevního společenství pod vedením křesťanů, kteří nám rozumějí (mentoring ve farnostech, sborech), možnost křesťanského bydlení v diecézích, v naléhavých případech i materiální pomoc. Víme, že mnozí z nás po výstupu zklamali, ale mnozí se také díky křesťanské pomoci postavili rovně do života a jsou nám vzorem a nadějí.

Mgr. Květa Jakubalová
Kaplanka 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X