Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

RÝNOVICE 2. června (VS ČR) - V minulém týdnu měli odsouzení z rýnovické věznice možnost zúčastnit se několika zajímavých akcí, které pro ně zorganizoval vězeňský kaplan Jan Suchánek. Jednalo se o besedu se zaměstnanci křesťanské organizace TEEN CHALLENGE, dále proběhla duchovní obnova pro vybranou skupinu odsouzených a v neposlední řadě dostali odsouzení možnost promluvit si s bývalým vězněm o tom, jaké to je, vrátit se po dlouhém trestu znovu do běžného života.

Organizace TEEN CHALLENGE pomáhá lidem závislým na drogách, alkoholu a hazardu najít smysl, sílu a motivaci vedoucí k trvalé abstinenci. Během dvou besed byli odsouzení informováni o službách, které organizace nabízí, o podmínkách pro přijetí do střediska pro muže a odpověděli účastníkům besedy na celou řadu otázek. Na toto setkání se dostavil bývalý odsouzený Pavel, který byl propuštěn z rýnovické věznice před 7 lety. Povyprávěl o celé řadě těžkostí, které musel a neustále musí překonávat, ale dal naději všem, kteří chtějí po výkonu trestu začít nový život.

 

V sobotu 28. května se konala duchovní obnova, kterou vedl vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka a přednášel na téma „Řešení konfliktu“.  Kaplan při svém vyprávění zmiňoval bohaté zkušenosti ze své vojenské služby i z vojenských misí, slovo doprovázel hrou na kytaru. Tato celodenní akce měla u odsouzených velký ohlas. Obnova byla zakončena svátostmi smíření a jako obvykle mší svatou.

 

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X