Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PŘÍBRAM 6. prosince 2022 (VSČR) – Ředitel Věznice Příbram plk. PhDr. Petr Červený, LL.M předal v rámci blížících se oslav Dne českého vězeňství vyznamenání a čestné medaile, udělené na jeho návrh generálním ředitelem VS ČR genmjr. Mgr. Simonem Michailidisem, MBA zaměstnancům a příslušníkům věznice a osobám, které se zasloužili o vzájemnou spolupráci s příbramskou věznicí.

Den českého vězeňství je od roku 2012, kdy byla založena tradice slavnostních dnů, spojen s 14. prosincem 1918. První československý ministr spravedlnosti vydal nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů po vzniku samostatné Československé republiky. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je zavazovala k zachování věrnosti císaři Františku Josefu I. V tehdy novém slibu se českoslovenští dozorci zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah byl srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky.

V letošním roce směřovalo z rozhodnutí generálního ředitele VS ČR do Příbrami celkem 13 resortních ocenění. Byly uděleny Medaile Vězeňské služby ČR III. a II. stupně za příkladné plnění služebních povinností, dále byly uděleny Plakety Vězeňské služby ČR II. a I. stupně při příležitosti pracovních jubileích, z nichž jedno bylo neuvěřitelných 41 let u sboru. Při příležitosti pracovních a životních jubileí byly uděleny Čestné medaile Vězeňské služby ČR dalším současným i dřívějším zaměstnancům či příslušníkům.

Význačnými hosty, kteří rovněž přijali ocenění a to Čestnou medaili VS ČR byli ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada za dlouhodobý rozvoj spolupráce mezi oblastní nemocnicí a věznicí a také ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA za dlouhodobou spolupráci mezi Policií ČR SK a věznicí.

Na úvod i samotný závěr vyjádřil ředitel Věznice Příbram všem oceněným opakovaně poděkování za dlouhodobé plnění pracovních či služebních povinností, obětavost a nastolenou spolupráci.

Ředitel příbramské nemocnice poděkoval za udělenou Čestnou medaili a konstatoval, že ocenění nebere jako medaili pro svou osobu, ale jako poctu udělenou všem zaměstnancům oblastní nemocnice za jejich práci při zdravotnické pomoci a spolupráci ve prospěch věznice.

Obdobně se vyjádřil středočeský policejní ředitel s tím, že je mu ctí, převzít vyznamenání za spolupráci celého středočeského policejního sboru. 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X