Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Příbram je organizační článek Vězeňské služby ČR pro výkon trestu odnětí svobody mužů. Věznice je profilována jako věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým  stupněm zabezpečení. Od roku 2002 je ve Věznici Příbram zřízen specializovaný oddíl pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek.

Kapacitní možnosti věznice:

stupeň zabezpečení věznice s ostrahoupočet vězněných osob
nízký stupeň

30

střední stupeň

101

vysoký stupeň

737

C E L K E M

868

Počet zaměstnanců: 
 

pozicepočty
služební poměr

197

pracovní poměr

136

C E L K E M

333

 

Pravidla vstupu do věznice

Vstup do věznice je umožněn pouze v případě prokázání oprávněného zájmu ke vstupu do objektu VS ČR. Vstup všech osob do věznice je realizován v souladu s platnými právními předpisy. Do věznice je zakázáno vnášet předměty, kterou se svojí povahou neslučují s pravidly pro vstup do střežených objektů, nebo s účelem výkonu trestu odnětí svobody.

V souladu se zákonem O vězeňské a justiční stráži v platném znění je příslušník oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci a prohlížet dopravní prostředky při vjezdu i výjezdu. Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla narušit výkon zabezpečovací detence, vazby nebo výkon trestu odnětí svobody nebo bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství nebo ministerstva nebo kterou neoprávněně vynáší ze střeženého objektu, může příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo jinou věc odebrat.