Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Plzeň zajišťuje výkon vazby u obviněných mužů a žen, včetně mladistvých pro Krajský soud Plzeň a okresní soudy Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. Z tohoto hlediska je nezbytná, u nás již tradičně velmi dobrá spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. 

Je třeba mít stále na paměti, že obvinění nacházející se ve výkonu vazby jsou osobami, které nebyly odsouzeny a je nutno na ně pohlížet jako na osoby nevinné. K problémům obviněných je nutné přistupovat citlivě, protože pobyt ve vazbě je pro obviněné sám o sobě značně stresující. Mají zde vliv takové faktory jako radikální zlom v životě, nejistota, obavy z řízení před soudem, ze situace v rodině, mnohdy se dostavující abstinenční příznaky a v neposlední řadě je to nutnost obývat omezený prostor s lidmi na mnohdy výrazně odlišné mentální i sociální úrovni. Proto je pochopitelný stále se zvyšující zájem veřejnosti i státních orgánů o zlepšování podmínek osob ve výkonu vazby. Zákon č. 276/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, tento zájem i po stránce legislativní jen dokládá. Věznice Plzeň přijala řadu změn směřujících ke zlepšení podmínek v oblasti práv pro obviněné.

Předpisy upravující výkon vazby

  • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby,
  • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby