Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Plzeň spolupracuje na základě uzavřených a schválených dohod se dvěma nevládními neziskovými organizacemi, jedná se o o.p.s. Centrum protidrogové prevence a terapie (drogové poradenství ve věznici) a o.s. Člověk v tísni (dluhové poradenství a oddlužení odsouzených).

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Na základě dohody o spolupráci, která trvá od roku 2008 mezi Věznicí Plzeň a nestátní neziskovou organizací Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., pokračuje systematická spolupráce při naplňování potřeb v oblasti poskytování drogových služeb ve věznici. Program Drogového poradenství ve věznici je součástí stálé nabídky preventivně výchovných aktivit pro obviněné a od 1.1. 2011 jsou tyto služby nabízené i pro odsouzené, zařazené do specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek. 

Díky tomu, že se za dobu spolupráce podařilo jasně definovat základní cíle a úkoly jednotlivých smluvních stran, je jasně vymezeno pole působnosti a služby se neprolínají a vzájemně nesuplují. Daří se tak realizovat komplexní a systematické poradenství vězněným osobám a to jak prostřednictvím informativního materiálu o sociálním a drogovém poradenství, který obvinění obdrží do 24 hodin po jejich přijetí do výkonu vazby, tak hlavně pravidelným individuálním prezenčním poradenstvím. Poskytovatel drogových služeb CPPT, o.p.s je jedinou neziskovou organizací v plzeňském kraji, která se zabývá drogovým poradenstvím pro vězněné osoby. Vzájemná spolupráce mezi CPPT, o.p.s a Věznicí Plzeň se stala nedílnou součástí nabízených služeb osobám obviněným i odsouzeným. Poskytované služby mají i postpenitenciární dosah, aktivity směřují především na řešení otázky problémového užívání nebo závislosti po propuštění z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody.

Člověk v tísni, o.p.s.

Na základě dohody o spolupráci, uzavřené mezi Věznicí Plzeň a nestátní neziskovou organizací Člověk v tísni, o.p.s. – dluhové poradenství a oddlužení odsouzených probíhá realizace programu dluhového poradenství pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci Věznice Plzeň. Program se skládá z jednotlivých skupin, každá skupina pak ze tří skupinových setkání (seminářů) k prohloubení ekonomického vědomí a individuální práce (konzultace). Témata seminářů se dotýkají těch nejzákladnějších oblastí, jako např. hospodaření rodiny (prevence předcházení dluhům, rodinný rozpočet, příklady jeho vytváření, rozbor příjmů a výdajů rodiny), uzavírání smluv (typy smluv, charakteristika a rozdíly, na co si dát pozor při uzavírání smluv, změny ve smlouvách, ukázky sepsaných dokumentů), dluhová problematika (vznik dluhů, důsledky neplacení, diagram rostoucí neuhrazené pokuty za MHD), možnosti řešení dluhů (zásady a ukázky případů), fakta a mýty o oddlužení (podmínky insolvenčního řízení a osobního bankrotu, praxe „oddlužovacích“ společností), dávky státní sociální podpory (výčet dávek SSP, základní charakteristika, podmínky čerpání dávek SSP) a průvodce exekučním řízením (průběh exekučního řízení, práva a povinnosti dlužníků, exekutora a jeho zaměstnanců, možnosti obrany proti neoprávněné exekuci). Během těchto konzultací se probírají konkrétní problémy jednotlivých odsouzených s možností zamezení nárůstu dluhů, sankčních poplatků, příp. exekucí a jejich řešení.