Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Rok založení1878
UmístěníPlzeňský kraj
ProfilaceOstraha, střední a vysoký stupeň
Ubytovací kapacita1182
Počet tabulkových míst personálu556

Věznice Plzeň je profilována jako věznice s ostrahou. Jsou zde rovněž zřízena oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení, oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení, oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním  návykových látek, oddělení se zvýšenou ostrahou a oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných.

Posláním  specializovaného  oddílu  je  omezovat  a  snižovat  nebezpečnost  a  pravděpodobnost  recidivy  u rizikových pachatelů trestné činnosti vykonávajících trest odnětí svobody a přispívat k ochraně společnosti po jejich návratu do občanského života. Cílem skupinového specializovaného zacházení ve specializovaném oddílu je posílení sebe náhledu a změna rizikových postojů, hodnot, vzorců myšlení a chování odsouzených směrem k sociálně žádoucím formám, celková kapacita oddělení je 50 míst.

Odsouzeným trvale pracovně nezařaditelným je odsouzený, který je starší 65 let, pokud sám nepožádá o zařazení do práce, který byl uznán invalidním ve třetím stupni nebo jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení (trpí závažnějšími zdravotními potížemi, jež znemožňují soustavný výkon práce, do níž je věznicí zařazen, resp. kterou mu věznice může nabídnout). Kapacita oddělení je 20 míst. Ubytovací kapacita Věznice Plzeň je v současné době 1061 odsouzených a 143 obviněných, celkem tedy 1204 vězněných osob. 

Specializovaná oddělení:
  • výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek,
  • výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných

Věznice Plzeň