Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Plzeň je v současné době z hlediska ubytovací kapacity největší věznicí v České republice. Společně s výkonem vazby má kapacitu 1204 vězněných osob, pro výkon trestu odnětí svobody je zde vyčleněno 1061 míst. Další podmínky ubytování vězněných osob souvisí s naplňováním §17 VMS č.345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu OS.  Profilována je jako věznice s ostrahou, ve  věznici  jsou  zřízena:  oddělení  s  ostrahou  se  středním  stupněm  zabezpečení,   oddělení  s  ostrahou  s  vysokým  stupněm   zabezpečení,  oddíl  specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek a oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných.

Předpisy upravující výkon trestu

  • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody