Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V plzeňské věznici působí na plný pracovní úvazek kazatel církve Křesťanské sbory Mgr. Blažej Pelán. Duchovní poskytuje mimo jiné individuální pohovory pro zájemce z řad obviněných i odsouzených, pořádá bohoslužby ve vězeňské kapli, podílí se na realizaci programů zacházení s vězni, pořádá kulturní akce s duchovním obsahem. 

Ve Věznici Plzeň působí také duchovní různých církví, kteří vykonávají dobrovolnou duchovenskou službu na základě pověření své církve. Jsou to kněží, kazatelé i laici, kteří jako členové Vězeňské duchovenské péče nebo i mimo ni docházejí do věznice k výkonu duchovenské činnosti podle potřeby a v rozsahu, kterou po schválení vedení věznice řídí kaplan koordinátor. Věznice si vede a pravidelně aktualizuje jmenný seznam registrovaných církví v České republice.

Těžiště služby, náplň duchovenské práce vězeňského kaplana, je následující
  • spočívá ve službě duchovní, kazatelské, pastorační, terapeutické a vzdělávací,
  • kaplan je též koordinátorem VDP (zajištění služby duchovních z řad dobrovolníků; participují církve římskokatolická, evangelická metodistická, pravoslavná a adventistů sedmého dne aj.),
  • zajišťuje pravidelné bohoslužby,
  • náplň práce je doplněna o osvětu a příležitostné kulturní akce (přednášky, recitály, koncerty aj.),
  • služba duchovního (vězeňského kaplana) je z pověření ŠV VDP určena pro zájemce z řad odsouzených a obviněných, ale i personálu Věznice Plzeň,
  • odtabuizování sféry vězeňství a působení na veřejnost směrem k odstranění předsudků.