Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Plzeň 14. září 2022 (VS ČR) – V roce 1995 vznikl ve Věznici Plzeň oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. V rámci oddílu pod vedením týmu odborných zaměstnanců probíhá několik zájmových aktivit programu zacházení, nedílnou součástí je i akvaristický kroužek.

Posláním specializovaného oddílu všeobecně je omezovat a snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti vykonávajících trest odnětí svobody a přispívat k ochraně společnosti po jejich návratu do občanského života. Cílem skupinového specializovaného zacházení v oddílu je posílení sebe-náhledu a změna rizikových postojů, hodnot, vzorců myšlení a chování odsouzených směrem k sociálně žádoucím formám.   

Akvaristický kroužek se ve svém obsahu zaměřuje na vytváření kladného vztahu odsouzených osob k povinnosti pečovat o vodní živočichy, pochopení závislosti ryb na vytváření správného životního prostředí či uzpůsobení životního prostoru a vody tak, jak jsou ryby zvyklé z přírody.

Terapeutický program akvaristiky je vždy dozorován a řízen odborným zaměstnancem oddělení výkonu vazby a trestu. „Psychologickými studiemi je potvrzeno, že ryby mají stimulační a aktivační účinek. Podporují naše zdraví, vitalitu a vyváženost.“ hovoří Michal Repel, pracovník odborného zacházení ve vězeňství. Zaměstnancem věznice je již 33 let a stál při zrodu zájmového kroužku. Sám je vášnivý akvarista. „Kroužek funguje s menší přestávkou od roku 2003. Několik druhů ryb bylo nakoupeno v rámci účelově vázaných prostředků zaměřených na drogovou problematiku a občas daruje rybu ze svého chovu i jiný akvarista,“ dále praví, „ale na starosti zde máme i farmu šneků. Hlavně, šneci v akváriu nejsou škodná. Fungují jako žrouti odpadu a likvidátoři mrtvol. Náš chov zahrnuje druhy jako je Piskořka věžovitá, Okružák, Kružník čínský, Ampulárie, Surmovka vražedná – je to šnek, který požírá ostatní šneky.“

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/plzen/a-michal.jpg

Na zájmovou aktivitu v podzemních prostorách oddílu 1/7 dochází 5x týdně na 1 hodinu skupina o 3 - 5 odsouzených. Před úplným započetím kroužku však proběhla s přispěním sil odsouzených rekonstrukce prozatím neobyvatelného prostoru o 5 místnostech. Michalův nápad ponechat styl přiznaných cihel, se tenkrát ukázal jako chytré rozhodnutí z důvodu odvětrávání zdiva v podzemních místnostech, kde zdi byly nasáklé vodou z ucpaných odvětracích šachet. Později se tento stavební prvek uplatnil i v dalších prostorech tohoto podlaží jako například ve vězeňské kapli či posilovně, zájmové truhlářské dílně pro odsouzené. K dnešnímu dni se může akvaristický kroužek pyšnit péčí o 64 akvárií a chov cca  25 ryb různých čeledí. „Nejvýznamnější druh je tady ,,Sumeček žraločí“ (největší chovaný druh).“ říká odsouzený L. K., který zrovna krmí  rybky ve  200 litrovém akváriu.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/plzen/a-ods-lastzuvka.jpg

Při zakládání či renovaci akvárií, kromě osazování rostlin, mají možnost využít i akvarijní dekorace vyrobené odsouzenými z keramického kroužku, a to v podobě všelijakých domků, trubic či jeskyň. Obsah aktivity je věnován nejen zakládání akvárií, výběru akvarijních rostlin, krmení rybek, ale i chovu potěru. Občas může nastat i situace, kdy dojde ke zranění ryby při souboji s jinou, případně se může rybka poranit o nějaké příslušenství akvária. Správná diagnóza je nezbytná pro úspěšnou léčbu.

„Akvárium vám umožní zapomenout na denní rutinu za zdmi věznice,“ svěřil se odsouzený L. K., „přijdete na jiné myšlenky.“ Odsouzený J. K. pak doplňuje: „Naše životy jsou často doprovázeny stresem a obavami z budoucna. Je proto snadno pochopitelná naše touha po aktivním odpočinku. Žádný jiný koníček nenabízí dokonalou kombinaci aktivního odpočinku a radosti z úspěšného chovu živých rybek.“

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/plzen/a-ods-kropacek.jpg

Neméně významnou roli v rámci tohoto programu hraje i péče o další vodní živočichy - želvy, pro které odsouzení v místě skleníku vězeňské zahrady vytvořili jezírko se zvelebeným okolím. Želví skupinka čítá 6 kousků.

Práce odborných zaměstnanců oddělení představuje vytváření mnoha podnětů, činností a zájmů pro odsouzené, aby byli motivováni a utvrzována jejich vůle v lepší vyhlídky do jejich budoucnosti ideálně s mizivým procentem návratu. Úsilí je to nadmíru nelehké, avšak dosavadní čísla statistiky návratnosti jsou nízká.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.