Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

ODOLOV 24. června (VS ČR) – Věznice Odolov dnes zahájila provoz nového zdravotního střediska. Své místo zde našly ordinace praktického lékaře i stomatologa.

Věznice Odolov se systematicky snaží zlepšovat podmínky výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzené i podmínky pro výkon práce či služby zaměstnanců. Dalším počinem v tomto úsilí je otevření nového zdravotního střediska v budově ubytovny odsouzených. Investice v hodnotě přibližně 6,8 miliónu Kč, která se začala realizovat v květnu 2020 a byla zkolaudována letos v únoru, se zúročí v důstojných podmínkách pro zdravotní péči o odsouzené.  

V koncepčně ujednoceném prostoru našly své místo jak ordinace praktického lékaře,  prostor pro uskladnění, přípravu a výdej léků, tak i vybavená stomatologická ambulance a zázemí pro lékaře a zdravotní sestry. Každá z ordinací má přitom svou čekárnu a budou moci být využívány souběžně. V rámci technicky moderně vybaveného zdravotnického pracoviště je možné provádět kromě jiného ultrazvuková vyšetření. To bude využívat také spolupracující subjekt Remedis, který poskytuje péči v oblasti hepatologie. Externí odborníci, jakým je třeba psychiatr, zde naleznou stabilní místo pro výkon své práce. Velkou výhodou nového střediska je prostorová návaznost na ubytovnu odsouzených, což zjednodušuje navádění vězňů k lékaři.  

Nové ordinace jsou prostornější, světlejší a moderně vybavené. Zdravotnický personál navíc oceňuje funkční propojenost jednotlivých částí střediska. Odsouzení potom zaznamenají větší komfort spojený s poskytováním zdravotní péče.

-gš-

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X