Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnanost ve věznici se pohybuje okolo 70% stavu odsouzených. Převážná část odsouzených je v rámci volného pohybu zaměstnána na vnějších pracovištích, kde pracují bez přímého dozoru vězeňské služby. Za tímto účelem byla s účinností od 1. září 2013 ve Věznici Odolov zřízena Provozovna střediska hospodářské činnosti (PSHČ), jejíž náplní je zprostředkování zaměstnání odsouzených podnikatelským subjektům. Poptávka výrazně převyšuje nabídku a nelze ji vzhledem ke zdravotnímu stavu mnohých vězňů i k charakteru jejich trestné činnosti a případným rizikům zneužití volného pohybu v souvislosti s pracovním zařazením plně uspokojit. Uvnitř objektu otevřela Věznice Odolov výrobní halu se dvěma pracovišti, kde mohou být zaměstnáni ti vězni, kterým není povolen volný pohyb mimo věznici. Stabilní počet osob je zaměstnán ve vlastní režii (dílny údržby, vězeňská kuchyně).

Kontaktní osoba

Bc. Jan Brož 
e-mail: jbroz@vez.odo.justice.cz 
tel.: 499 867 800