Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzeným, kteří jsou umístěni ve zdejší věznici , je v aktualizovaném programu zacházení před propuštěním stanovena povinnost účastnit se sociálně právního poradenství a dovedností a to nejméně 2 měsíce před koncem výkonu trestu. Podstatou této speciálně výchovné aktivity, která je vedena sociálními pracovnicemi věznice, je zajištění takového zacházení s odsouzenými, které jim pomůže předvídat úskalí přechodu do občanského života. Poskytuje jim možnost získání potřebných praktických informací a dovedností pro celkovou orientaci v souladu se zákonem. Formy a metody péče jsou voleny tak, aby povzbuzovaly motivaci odsouzených, vyžadovaly jejich aktivitu, vedly je k samostatnému rozhodování a zdůrazňovaly princip zodpovědnosti a přijetí důsledků za své jednání. Skupinová práce sociálních pracovnic je aplikována především u vybraných odsouzených v rámci předvýstupního zacházení, do kterého jsou zařazováni všichni vězni 2 měsíce před koncem trestu. Formou přednášky a následné besedy jsou odsouzení seznamováni se svými právy ale i povinnostmi v občanském životě či novinkami v sociální oblasti. Cílem skupinové formy zacházení je seznámit odsouzené o úloze koordinátora sociální péče (bývalý kurátor) v životě po propuštění, jak vyřizovat osobní doklady, ale i získání náhledu na své závadové jednání. Klienti jsou poučeni o evidenci na úřadech práce, dále o zdravotním pojištění a dávkách státní sociální podpory, a to tak, aby se samostatně mohli začlenit do běžného společenského života. Aktivita je přijímána u odsouzených různě. Někteří projevují nezájem již od počátku, jiní informace sledují se zájmem a mají i dotazy. Měsíčně se přednáškové činnosti zúčastní přibližně 40-50 odsouzených. Kvalita přípravy odsouzených na propuštění je rozhodující pro jejich úspěšné přizpůsobení se běžným životním podmínkám a bez této přípravy není možné očekávat vhodné začlenění bývalých odsouzených do společnosti. Potřeba přípravy na propuštění musí být úměrná délce vykonávaného trestu, ale souvisí i s mírou narušení osobnosti odsouzeného.

(FRH)

Sdílet článek

Facebook
Twitter