Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Rok založení1958
UmístěníÚstecký kraj
ProfilaceOstraha, nízký, střední a vysoký stupeň
Ubytovací kapacita583
Počet tabulkových míst personálu307

Věznice se nachází v Ústeckém kraji na okraji obce Nové Sedlo. Původně byla zřízena jako pobočka pracovního tábora Vykmanov na Jáchymovsku v roce 1958, ale v dalších letech prošla řadou rekonstrukcí a organizačních změn. Od 1. ledna 2005 je profilována jako věznice s dozorem a oddělením specializovaným pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek ve věznici s dozorem. Celková ubytovací kapacita věznice činí 430 míst. Vězni jsou ubytováni ve dvou až devítilůžkových světnicích. Odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody v oddělení s dozorem, jsou umístěni na ubytovnách ve třech diferenciačních skupinách. Skupiny jsou rozlišeny podle povahy trestného činu, plnění programu zacházení, pravidelného pracovního zařazení a chování odsouzených. Průměrná délka výkonu trestu odsouzených mužů je 2 roky. Možnost trvalého pracovního zařazení odsouzených je ovlivněna geografickou polohou věznice, která leží v zemědělské oblasti. K pracím v tomto sektoru lze využít odsouzené převážně sezonně na nestřežených pracovištích. U firem působících v areálu věznice se vězni uplatňují při balení drogistického zboží a ve dřevovýrobě. Odsouzení se také podílejí na estetizaci prostor věznice a drobných údržbářských a úklidových pracích na ubytovnách. Cílem těchto prací je utváření autoregulačních mechanismů a rozvíjení pracovních návyků a tvořivosti. Vzdělávací aktivity odsouzených, které probíhají pod vedením zaměstnanců oddělení výkonu trestu, zahrnují kurz českého jazyka, právní minimum, dopravní výchovu, základy práce s PC a podobně. Od roku 2011, kdy byla ve věznici v Novém Sedle zřízena pobočka Středního odborného učiliště Věznice Vinařice, se mohou odsouzení vyučit oboru zahradník. Speciálně výchovné postupy se zajišťují formou individuální i skupinovou a vedou je odborní pracovníci oddělení výkonu trestu. V nabídce jsou psychoterapie, muzikoterapie, arteterapie, pastorační činnosti, zdravý životní styl, protidrogová osvěta a podobně. 

Specializovaná oddělení:
  • výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek,

 

Věznice Nové Sedlo