Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Obec Nové Sedlo

Obec Nové Sedlo je vzdálena 5,5, km od města Žatce na sedlovitém úbočí, od čehož i jméno obce, které na pravém břehu Ohře obklopuje údolní kotlina. Nejstarší zmínka o obci se datuje 13.února 1249, kdy král Václav I. vyhotovil v Žatci dokument, kterým klášteru Waldsassen věnuje za škody utrpěné válkou tvrz Sedlo s honitbou, rybolovem a lesy. V současné době je v obci 550 obyvatel. Součástí obce Nové Sedlo jsou části Břežany, Čínov, Chudeřín, Sedčice a Žabokliky. V obci je škola, zdravotnické zařízení, dům s pečovatelskou službou, obchod, hospoda, firmy Farm a Holz Trade.

Vznik věznice

V roce 1958 vzniká v objektu státního statku věznice. Útvar Nové Sedlo zřídil jako svou pobočku – nápravně pracovní tábor “R Rovnost“ – Ústřední tábor Vykmanov na Jáchymovsku dnem 15.10.1958 v působnosti MV. Podobných táborů bylo v této oblasti více. Patřily sem Poláky, Sýrovice a Drahonice, které byly později v roce 1968 zrušeny. Rozhodnutí o zřízení pracovního tábora v Novém Sedle nebylo náhodné, ale stalo se v té době výrazem konkrétní pomoci rozvoji zemědělství v této oblasti. Odsouzení se podíleli hlavně na produkci obilovin, chmele a řepy. 

Ve čtyřech přízemních dřevěných ubikacích, původně určených jako sezónní ubytovny pro česáče chmele, bylo potřeba vytvořit podmínky pro výkon trestu. Chyběla kuchyně, strava se dovážela z místního státního statku, chyběly ostatní pomocné provozní prostory. Jako strážnice sloužila maringotka, eskorty odsouzených se prováděly na přívěsech traktorů a často i pěšky. Původní objekty byly v hrozném stavu, mezi prkny běhaly myši, voda byla hygienicky závadná, v barácích byla zima, všude kolem prach nebo naopak bláto. Po zrušení Vykmanova se Nové Sedlo stává 1.1.1963 samostatným útvarem. V roce 1965 došlo k přejmenování na nápravně výchovný ústav SNV MV a v roce 1969 přešel do působnosti MS. Od roku 1993 nese současný název.

Rozvoj a výstavba

Po přijetí zákona o výkonu trestu odnětí svobody roku 1965 vyvstala nutnost zlepšení materiálně technických podmínek. Po řadě jednání se 4.11.1971 podařilo od státního statku odkoupit objekty útvaru do vlastnictví SNV a začal generální útok na jejich přestavbu.Postupně se dařilo situaci zlepšovat. Začalo se s výstavbou ubytoven pro odsouzené. Patrové budovy, víceúčelový sál, oddělení výkonu kázeňských trestů a centrální režim byly stavěny do tvaru „U“. V roce 1975 byla dokončena administrativní budova a v prostoru před ní vyrostly sklady, technická ošetřovna vozidel a sauna. Vzhledem k zavedení moderní techniky a použití kynologie při střežení útvaru bylo vybudováno operační středisko a psinec. V roce 1983 byla dána do užívání nová ústavní kuchyně a jídelna pro odsouzené. V přilehlých prostorách útvaru byla vybudována výrobní hala n.p. Meva Roudnice, s možností zaměstnávání většího počtu odsouzených a v roce 1983 byla zahájena výroba popelových nádob v převážné míře určených pro export. Vlastní přestavba tehdejšího útvaru byla dokončena v roce 1992 výstavbou nové ošetřovny, ústavních dílen a pomocných provozů a třípodlažní budovy ubytovny pro odsouzené.

Pobočka Drahonice

V lednu 1972 však přibývá do historické mozaiky útvaru další kamínek. Nebo spíše kámen. Byla znovuotevřena pobočka pro MVT v Drahonicích. K problémům v Novém Sedle přibyly obdobné na pobočce, kde počáteční stav byl snad ještě horší. Ovšem ani Drahonice by dnes již nikdo nepoznal. Útvar pro místní výkon trestu v Drahonicích byl až do roku 1992 pobočkou Nového Sedla a poté se stal pobočkou Věznice v Oráčově.

Další vývoj a výstavba

S rozšiřováním útvaru došlo v 70. letech minulého století též k obměně příslušníků, nastupovali i první specialisté. K uspokojování jejich bytových potřeb byly vystavěny bytové jednotky v Novém Sedle, Žatci a v Lubenci. Pro odpočinek příslušníků začal v roce 1983 útvar budovat rekreační zařízení na Nechranické přehradě. Podle statistických údajů činil v roce 1971 průměrný stav odsouzených 253 osob. Počet odsouzených ve věznici postupně vzrůstal, kdy v roce 1977 činil 360 osob a v roce 1989 byl počet odsouzených už na počtu 482. Odsouzení byli zpočátku vyváženi na malá, pro ústav nevýhodná pracoviště do několika sousedních okresů. Postupně se dařilo navázat spolupráci s dalšími podniky a tak vězni jezdili na pracoviště např. do VTŽ Chomutov, PS Karlovy Vary, ČSD severozápadní dráha, Státní statek Žatec, ZSS Žatec a další.

Profilace

Od 1.1.1994 byla podle novely zákona o výkonu trestu odnětí svobody stanovena profilace Věznice Nové Sedlo jako typ s ostrahou a bylo zřízeno oddělení s dozorem. Celková kapacita věznice po posledních stavebních úpravách činila 445 míst. Průměrná délka trestu zdejších odsouzených je 2,5 roku. Oddělení typu s dozorem je kapacitně omezeno na 112 míst. Oddělení typu s ostrahou mělo 305 míst a 28 míst bylo vyhrazeno pro nástupní oddělení, kam byli umisťováni noví odsouzení na nezbytně nutnou dobu k tomu, aby se seznámili s chodem věznice a zároveň, aby mohla být provedena potřebná vyšetření a pohovory se specialisty. Od 1.1.2005 je Věznice Nové Sedlo profilována jako věznice s dozorem a oddělením specializovaným pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek ve věznici s dozorem. Průměrná délka výkonu trestu odsouzených mužů je 2 roky. Celková ubytovací kapacita činí 411 míst. Vězni jsou ubytováni ve dvou až devíti lůžkových světnicích. Odsouzení , kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody v oddělení s dozorem , jsou umístěni na ubytovnách ve třech diferenciačních skupinách. Ty jsou rozlišeny dle povahy trestného činu, plnění programu zacházení, pravidelného pracovního zařazení a chování odsouzených. 

Od 1.10.2017 je Věznice Nové Sedlo profilována jako věznice s ostrahou a specializovaným oddělením pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. 

Objekt Nové Sedlo je členěn na oddělení s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení pro odsouzené muže. Objekt Drahonice je členěn na oddělení s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení pro odsouzené ženy.

Celková kapacita:

  • Věznice Nové Sedlo: 584
  • Objekt Nové Sedlo: 407
  • Objekt Drahonice: 177