Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Každý odsouzený má právo zvolit si svůj vlastní program zacházení z těch, které mu věznice nabídne vzhledem ke vhodnosti a daným možnostem. Pokud si odsouzený žádný z těchto programů nezvolí, zúčastní se tzv. minimálního programu zacházení. Ten se v podmínkách věznice Nové Sedlo zužuje pouze na pracovní zařazení ve vnitřních provozech a práce ve prospěch věznice (úklid, brigádní činnost. atd.)

I. Pracovní aktivity:

 • pracovní zařazení na vnitřním pracovišti věznice dle určení odborné komise dle sjednané individuální smlouvy,
 • provádění prací ve prospěch věznice,
 • pracovní terapie,
 • práce v dílnách,
 • zahradnický kroužek,
 • sebeobslužné činnosti

II. Vzdělávací aktivity:

 • vzdělávání organizované či realizované středním odborným učilištěm, učilištěm a odborným učilištěm,
 • vzdělávání vedené či kontrolované zaměstnanci oddělení výkonu trestu,
 • vzdělávání v korespondenčních kursech a v síti základních, středních, vyšších odborných nebo vysokých škol České republiky,
 • kurz právního minima,
 • český jazyk,
 • zeměpis,
 • základy práce s PC.

III. Speciálně výchovné aktivity:

 • individuální psychoterapie,
 • sociálně právní poradenství a dovednosti,
 • protidrogová osvěta,
 • poradna drogové prevence,
 • sociálně pedagogické poradenství.

IV. Zájmové aktivity:

 • individuální a skupinové zájmové činnosti (sportovní činnost, zájmové kroužky)
 • svět a příroda,
 • rybářský kroužek,
 • historie světových válek,
 • rozvoj myšlení,
 • hudební kroužek,
 • výtvarný kroužek,
 • sportovní hry,
 • stolní tenis,
 • kroužek stolních her,
 • kondiční cvičení.

V. Oblast utváření vnějších vztahů:

 • prohloubení vztahu k rodině, pomoc při řešení konkrétních situací, problému a potíží atd.

Nabídka aktivit vychází z konkrétních potřeb dle aktuálního složení odsouzených a možností věznice. Zájmové a speciálně výchovné aktivity jsou zabezpečovány ve dnech pracovních i ve dnech pracovního volna.

(FRH)

Sdílet článek

Facebook
Platforma X