Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vláda ČR schválila usnesením č.393 ze dne 28.dubna 2004 Strategii prevence kriminality na rok 2004-2007. Z toho vyplynul úkol pro Věznici Nové Sedlo přeměnit bezdrogovou zónu na specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním psychotropních látek. Počátek byl složitý a velmi náročný, začalo se pozvolna se změnami na ubytovnách, které byly určeny pro specializované oddělení. Bezdrogová zóna měla velký náskok, ta je v provozu již pět let. Se všemi počátečním problémy jsme se vyrovnali a celé specializované oddělení zahájilo činnost v červnu 2005. Specializované oddělení ve Věznici Nové Sedlo má kapacitu 68 míst. Jedná se o odsouzené, kteří přišli do styku s drogou jako uživatelé. Věk odsouzených na tomto oddělení se pohybuje v rozmezí 19 26 let, to vyžaduje od tý mu zaměstnanců, kteří na tomto oddělení pracují, trpělivost a stále zvýšenou pozornost. Tým pracovníků na tomto oddělení tvoří převážně mladí zaměstnanci, kteří spíše chápou myšlení těchto mladých lidí. Tato skupina odsouzených nemá většinou vyšší vzdělání ani pracovní návyky, protože v době přípravy na budoucí povolání přišla do kontaktu s drogou a dostala se do uzavřeného kruhu. S ohledem na danou věkovou kategorii je také týmem zaměstnanců sestavován speciální program zacházení, ve kterém se klade důraz především na pracovní terapii a sportovní aktivity. Prioritou je pracovní terapie a postupné získávání pracovních návyků. Odsouzení pracují hlavně na zahradě a část se jich zúčastňuje práce v dílnách ( v keramické a dřevařské). Výrobky z keramiky jsou předávány jako dárky při různých příležitostech - sportovní akce, akce dětí Dětského domova ze Žatce apod. Někteří odsouzení průběžně šijí panenky pro dětské oddělení Nemocnice Žatec. V dřevařské dílně odsouzení vyrobili poličky na pokoje pro celé specializované oddělení, učební pomůcky pro Speciální mateřskou školu v Žatci. Průběžně provádí drobné opravy na ubytovně. V rámci prevence kriminality navštěvují specializované oddělení studenti středních škol. Sportovní aktivity jsou hlavně zaměřeny na kolektivní sporty kopaná, nohejbal, florbal. Pod vedením lektorů instruktorů si odsouzení organizují sportovní turnaje v daných sportech. Nejvíce odsouzených lze zapojit při pracovní terapii na zahradě. V areálu věznice se nachází velký prostor, kde lze danou terapii provádět. Brzy na jaře odsouzení připravovali pod vedením lektorů instruktorů sadbu. Jakmile počasí dovolilo, tak vyrazili do terénu, postavili fóliovník a začali plochu upravovat, vznikaly záhony, na kterých se brzy objevily různé druhy zeleniny. Výpěstky (jednalo se o okurky, papriky, cukety, rajčata, zelí, kapustu, pórek, červenou řepu, salát, patisony, pažitku, dýně a cibuli) ze zahrady odsouzení zpracovávali pod vedením sociální pracovnice při aktivitě základy zdravé výživy. Celkem sklidili 1 962 kg zeleniny a 1 050 kusů hlávkového salátu.

(FrH)

Sdílet článek

Facebook
Platforma X