Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nabízíme možnost zaměstnávání vězňů a volné výrobní kapacity v areálu věznice. Nabídky zasílejte zástupci ředitele věznice Ing. Pavlovi Bělíkovi (tel. č. 352 306 202) nebo vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob a Provozovny Střediska hospodářské činnosti Bc. Martině Hazukové:  (tel. č. 352 306 360) e-podatelna@grvs.justice.cz. 

Zaměstnávání odsouzených probíhá na základě smlouvy o zaměstnávání odsouzených uzavřené dle § 1798 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve které jsou dohodnuty vzájemné podmínky dle druhu požadované práce. Odsouzené je možné zaměstnávat v areálu věznice – ve výrobní zóně, nebo mimo věznici na pracovišti firmy, a to převážně v rámci Karlovarského kraje. 

Ve výrobní zóně věznice jsou k dispozici volné prostory – výrobní haly a přilehlé pozemky včetně zpevněné asfaltové plochy, které lze využít pro zaměstnávání odsouzených. Pokud subjekt pro zaměstnání vězňů využije výrobní prostory věznice, neplatí za ně nájemné, hradí pouze energie. Práce odsouzených je pro organizaci výhodná jak z hlediska finančního, tak i administrativního. Zaměstnávání odsouzených je realizováno v rámci provozovny Střediska hospodářské činnosti (dále jen PSHČ), která je plátcem DPH.

Jaké jsou výhody zaměstnávání odsouzených

Jaké jsou výhody zaměstnávání odsouzených

  • věznice zajišťuje dohodnuté počty pracovníků, dle smluvních podmínek je možné tyto počty operativně měnit v závislosti na rozsahu výroby,
  • věznice je schopná operativně reagovat na požadavky navýšení počtu pracovně zařazených odsouzených,
  • výhody zaměstnávání odsouzených: nečerpají dovolenou, nečerpají náhrady mzdy při omezení výroby, v případě pracovní neschopnosti hradí náklady věznice, atd.
  • odsouzené je možné zaměstnávat ve vícesměnném provozu,
  • věznice zajišťuje lékařské prohlídky odsouzených dle požadované práce kromě specializovaných vyšetření v případě naměřených vlivů prostředí spadajících do kategorie práce 3 a více (hluk, prach, vibrace atd.),
  • finanční náklady za práci odsouzených jsou stanoveny základní sazbou 93,- Kč za hodinu + příslušná sazba DPH, v ceně za práci odsouzeného jsou již zahrnuty veškeré zákonné odvody za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění), které si administrativně vyřizuje věznice sama v rámci své činnosti,
  • každý odsouzený je vybaven základním pracovním oděvem a obuví, případné speciální osobní ochranné pomůcky zajišťuje podnikatelský subjekt,
  • v případě zaměstnávání odsouzených v areálu, či výrobní zóně věznice, podnikatelský subjekt nehradí nájem za prostory, ve kterých výrobu provozuje, hradí pouze náklady za služby (el. energie,  odebraná voda, ohřev teplé vody, vytápění),
  • dopravu odsouzených zařazených na práce mimo vězeňské zařízení si zajišťuje podnikatelský subjekt na vlastní náklady.