Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KUŘIM 6. dubna (VS ČR) – Odborní zaměstnanci Věznice Kuřim uspořádali dne 29. března besedu, v rámci projektu Prevence kriminality, pro žáky osmých a devátých tříd Základní školy v Lipůvce. Besedy se zúčastnilo přes padesát žáků základní školy a bylo přizváno i deset dětí z Dětského domova ve Vranově. S prevencí kriminality vystupuje i kuřimská vězeňská kapela Wsedě.

Program „Prevence kriminality“ je ve Věznici Kuřim realizován již od roku 2001. Dnes, speciální pedagožka a vychovatel, přes deset roků realizují osvětu v rámci prevence kriminality pro žáky škol základních, středních a učilišť, také pro výchovné ústavy. Prevence je realizována formou prezentace, při které je žákům představena věznice samotná, nafoceny ubytovny, vybavení oddílů, oddělení výkonu kázeňských trestů a činnost školského vzdělávacího střediska. Žáci poznají sintr, což je jednotný oděv odsouzených a dozví se, jaká mají odsouzení práva a povinnosti, také z čeho se skládá denní režim odsouzených.

Následně vystoupila kapela Wsedě, která svou koncepcí zapadá do projektu prevence kriminality, odsouzení hráli oblíbené popové a rockové písně a v mezidobí vystoupili se svými životními příběhy a zmínili, za jakých okolností se dostali do vězení.

Dle sdělení paní ředitelky a ohlasů od samotných žáků měla přednáška velký ohlas a byla pozitivně přijata. V rámci zpětné vazby žáci sdělovali a opakovaně psali, že si uvědomili, jak vězení změní život. Překvapovalo je třeba to, že návštěvy jsou jednou za měsíc a i telefonování je omezené. Uvědomili si, že ocitnout se ve skupině lidí, s nimiž by museli trávit všechen čas a nerozuměli by si, například v otázce nedostatečné hygieny, morálky, výbušnosti a nepřizpůsobivosti by měli velký problém. Také si uvědomili a prožili pocit, že po návratu z vězení se na člověka ostatní dívají jinak, trpí i jeho rodina. Některé překvapilo, že vězni sami mluvili o tom, za co jsou ve vězení, oceňovali jejich odvahu a někteří se podivovali, jak snadno se může člověk, který působí slušně, do vězení dostat. Dokonce někdo i napsal, že ho to dojalo. Po přednášce samotné žáci dále diskutovali o momentech, které je nejvíce zasáhly a opakovaně zmiňovali rozdíl mezi realitou a zněním z filmů.  

Prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality. Hlavním cílem je usilovat o zlepšení kvality života a bezpečí jednotlivců, skupin obyvatel i celých komunit.

 

„Lépe je zamezovati zločiny, nežli je trestati …

Chcete zameziti zločiny? Hleďtež, aby osvěta

doprovázela svobodu … Nejbezpečnějším, avšak

nejtěžším prostředkem zameziti zločiny jest

zdokonalené vychování.“

 

(Cesare Beccaria, O zločinech a trestech, 1764)

 

 

pak

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.