Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KUŘIM 19. října (VS ČR) – Pracovní výměnná stáž se slovenskými kolegy se uskutečnila od 25. září po dobu tří dnů, osm slovenských kolegů opět po dvou letech navštívilo Věznici Kuřim. Vzájemné setkání má vždy nejen pracovní, ale i přátelský a neformální charakter a pro oba vězeňské systémy je setkání obohacující o potřebné informace ve všech oblastech vězeňství.

Slovenští kolegové byli v rámci prezentace seznámeni s věznicí od jejích počátků před 40 lety až do dnešních dnů, za tu dobu věznice prošla obrovským rozvojem jak v oblasti bezpečnosti, tak v penitenciární péči o odsouzené.

Delegace při prohlídce věznice navštívila dva specializované oddíly jako je – bezdrogová zóna, kde je odsouzeným poskytována adiktologická péče. Bohužel v problematice návykových látek je obrovská recidiva, užívání těchto látek vede k totální devastaci lidského zdraví i osobnosti a zpětné začlenění do společnosti je i pro personál pracující na tomto oddělení velmi náročný. Další navštívený specializovaný oddíl je pro odsouzené s poruchou duševní a s poruchou chování, kde odborní zaměstnanci realizují projekt Good-Lives Model. Oddíl je určen pro 24 odsouzených ve vysokém stupni zabezpečení, kteří páchají násilnou trestnou činnost nebo využívají agresivní způsob jednání.  

Slovenským kolegům byla představena i výrobní hala, zde jsou odsouzení zaměstnáni v call centru a navolávají produkty mobilního operátora T-mobile, v druhé části haly je prováděna kompletace dřevěných palet.

Setkání se neslo také v neformálním duchu, při kterém slovenští kolegové navštívili Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova a mohli degustovat v přilehlém klášterním pivovaru Vorkloster. V dalším odpoledni spatřili Kateřinskou jeskyni nacházející se v chráněné krajinné oblasti Moravského krasu.

Při závěrečném zhodnocení a poděkování za uskutečněnou návštěvu si spřátelené věznice vzájemně předaly upomínkové dary a vyjádřily přání uskutečnit pracovní setkání i v dalším roce.

 

 

pak

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.