Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KUŘIM 17. května (VS ČR) - Dne 10. května se ve Věznici Kuřim uskutečnilo setkání k 25. výročí činnosti Specializovaného oddílu pro výkon ochranného léčení sexuologického, kterého se zúčastnili pracovníci Ministerstva spravedlnosti, členové Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zástupci Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, hosté z řad odborné veřejnosti z Psychiatrických nemocnic a sexuologických ambulancí, pracovníci odborného zacházení ve vězeňství, kteří se zabývají touto problematikou a další hosté.  

Specializovaný oddíl vznikl díky mnohaleté snaze primářky Růženy Hajnové a tehdejšího ředitele Věznice Kuřim doktora Jiřího Mezníka. Důvodem pro zřízení takto profilovaného specializovaného oddílu byla zejména snaha o co nejvyšší účelnost a smysluplnost výkonu trestu odnětí svobody u odsouzených, kteří se dopustili sexuálního deliktu v důsledku svých odlišných sexuálních preferencí. Dalším důvodem bylo snížení celkové nákladovosti péče o tyto klienty, kdy zahájením léčby již ve výkonu trestu, může být výrazně zkrácena následná doba pobytu klienta v psychiatrických nemocnicích po výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzený má tedy možnost zahájit nařízenou sexuologickou léčbu již v průběhu výkonu trestu, její dokončení a následná přeměna ochranného léčení na formu ambulantní, případně propuštění z ochranného léčení, pak probíhá až v psychiatrických nemocnicích nebo sexuologických ambulancích, po posouzení úspěšnosti adaptace v přirozených životních podmínkách.

Ochranné léčení sexuologické je nařizováno pachatelům sexuálních trestných činů, u nichž byla zjištěna sexuální deviace. U těchto klientů je žádoucí věnovat jim zvýšenou úzce specializovanou léčebnou péči zaměřenou na jejich konkrétní problematiku, tedy pomoci těmto klientům vyrovnat se s jejich odlišností a dostat sexuální deviaci pod jejich vlastní vědomou kontrolu. Specializovaným oddělením za dvacet pět let prošlo a prochází 463 odsouzených s nařízeným ochranným sexuologickým léčením. Z toho 426 bylo z výkonu trestu propuštěno.

Koncepce činnosti specializovaného oddílu vychází ze standardů léčebné péče v sexuologických odděleních psychiatrických nemocnic. Medicínská část je zajišťována lékařem psychiatrem-sexuologem, psychoterapeutická a edukační část je zajišťována odbornými zaměstnanci Věznice Kuřim. Tuto koncepci se i přes legislativní zvraty podařilo po celých dvacet pět let udržet.

Setkání bylo příjemné a inspirativní, probíhalo převážně v odborné rovině, příspěvky a prezentace jednotlivých účastníků byly zajímavé a nastiňovaly současný stav v psychiatrické problematice. V následné panelové diskusi se kromě oblasti ochranného sexuologického léčení probírala i ožehavá témata připravované reformy psychiatrické péče.

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.