Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V rámci programů zacházení při resocializačním působení na odsouzené a zejména odstranění nežádoucích návyků a projevů chování, které je vedly k páchání trestné činnosti a eliminaci rizika možné recidivy trestného jednání jsou věznicí realizovány tyto projekty:

Projekt „RESTART -II“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Personální agentura DP WORK s.r.o., Polytechna Consulting a.s. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF.

Projekt „RECOVERY“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Personální agentura DP WORK s.r.o., Polytechna Consulting a.s. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF.

Projekt „REVENANT“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Personální agentura DP WORK s.r.o., Polytechna Consulting a.s. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF.

Projekt „RESURGENT“

Realizátoři: Věznice Jiřice + Polytechna Consulting a.s., sdružení Volonté Czech. Jedná se o záměr sociální inovace- projekt je financován z ESF. Tento projekt řeší získání odborných kvalifikací v zemědělských oborech (chovatel, pěstitel, včelař) .

Program „ Zastav se, zamysli se a změň se„

Ve Věznici se 2x za rok realizuje standardizovaný program zaměřený na změnu myšlení a chování v souvislosti s pácháním trestné činnosti. Jedná se o výcvikový skupinový program, který vychází ze zákonitostí KBT, kdy v průběhu něhož si odsouzení formou nácviku sociálních dovedností osvojují ad

 

Specializovaný oddíl pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování (SpO)

Posláním SpO ve Věznici Jiřice v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou je usilovat u odsouzených, zařazených do SpO o změnu způsobu myšlení, postojů, potažmo chování, podmiňující jejich selhávání.

SpO a jeho terapeutický program si klade za hlavní cíl napomáhat ke změně či ovlivnění přístupu odsouzených s poruchou osobnosti směrem ke zlepšení sociálního, pracovního a vztahového fungování a současně nekriminálnímu způsobu chování ve věznici i po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

 

Oddíl s rozšířenou psycho-spirituální péčí (ORP)

Oddílu s rozšířeným programem o pastorační a psychospirituální péči pro věřící odsouzené a odsouzené hledající duchovní hodnoty. Účel a poslání oddílu je obohacení odsouzených o duchovní hodnoty související s prožíváním víry (případně s osobním hledáním), resp. i související se znalostmi, získanými studiem religionistiky, teologie, etiky, historie, filosofie, a dále pomoc na cestě směřující k morálnímu a samostatnému způsobu života během výkonu trestu i po něm v rámci postpenitenciární perspektivy.

Aktuální projekty ve Věznici Jiřice:

Projekt „Pilotní projekt zacházení v Otevřené věznici“

Projekt „Včelařství“

Projekt „Farmový chov daňků“

Projekt „Ovocný sad“

V minulosti realizované reintegrační projekty:

Projekt „Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody“

Projekt „Restart“

Projekt „Transfer“

Tyto projekty byly financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt „ Na svobodu připraven“ Tento projekt byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha. Jednalo se o vzdělávací program zaměřený na rozšíření znalostí v oblasti PC gramotnosti a komunikativních dovedností.

Projekt „Okrasná zahrada“