Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 12. dubna (VS ČR) – Sběrné eskortní středisko (dále SES) Věznice Jiřice vzniklo v říjnu roku 2000, jako nástupce SES Vazební věznice Praha Pankrác, které bylo zastaralé a kapacitně již nedostatečné. 

Z počátku mělo toto oddělení k dispozici 24 cel o výměře cca 17,5 m2, později bylo toto oddělení z kapacitních důvodů rozšířeno o dalších pět cel. Cely jsou vybaveny podlahovým topením, samostatným WC, umyvadlem s teplou a studenou vodou, lavicemi, na každé cele je k dispozici rozhlas, tísňový hlásič a hláska. Odděleně se zde umísťují ženy (ve VV a VT) od mužů, muži ve VV a VT, jsou zde tři cely se zesíleným stavebnětechnickým zabezpečením pro nebezpečné vězně, v případě potřeby je možné oddělit mladistvé vězně od ostatních. Zvláštní důraz se zde klade na oddělené umístění společníků a osob ve výkonu vazby podle §67, písm.b) trestního řádu. Součástí SES Věznice Jiřice je sklad vaků s kapacitou 438 vaků, spisová místnost na třídění spisů vězňů, místnost pro velitele eskort, kancelář vedoucího SES a prohlídková místnost, v současné době se upravují přilehlé prostory odd. SES jako zázemí pro eskortující příslušníky, kde bude mimo jiné k dispozici sprcha, kuchyňka a odpočinková místnost. Na oddělení SES jsou trvale zaměstnaní dva odsouzení, kteří zde plní funkci skladníků (evidence, ukládání a vydávání vaků) a uklízečů. 

Umístění a přemístění všech vězňů z 36 věznic zajišťuje devět stálých svozových věznic (konkrétně věznice a vazební věznice: Příbram, Vinařice, Plzeň, Horní Slavkov, Hradec Králové, Litoměřice, Brno, Liberec a České Budějovice, mimořádně i Věznice Jiřice jako desátá svozová věznice se svozem vazebních věznic Praha Pankrác a Ruzyně) s pomocí eskortních vozidel, zpravidla eskortních autobusů o kapacitě 34–42 míst, z většiny vybavených WC a klimatizací. K stání eskortních vozidel je využito nádvoří věznice s dostatečným počtem parkovacích míst. 

Od zahájení činnosti SES Věznice Jiřice do roku 2013 byl průměr eskortovaných vězňů na jeden svozový den 400 vězňů, kdy se průměrný počet eskortovaných vězňů pohyboval v počtech od 300 do 478 eskortovaných vězňů. V roce 2012 bylo ve 101 svozech přepraveno 43 009 vězňů, tedy průměrně bylo umístěno a přemístěno 426 vězňů na jeden svozový den. V důsledku vyhlášené novoroční amnestie prezidenta České republiky tyto počty v 1-3 měsíci roku 2013 klesly na polovinu, konkrétně bylo přemístěno ve 25 svozech průměrně 228 vězňů. Z vývoje situace je ovšem zřejmé, že dochází k mírnému trvalému nárůstu eskortovaných vězňů za účelem přemístění a umístění. Za celou dobu existence SES Věznice Jiřice nedošlo k žádné mimořádné události.