Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 22. prosince (VS ČR) - Věznice Jiřice nabízí k pronájmu za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebytové prostory o celkové výměře 91,17 m².

Věznice Jiřice nabízí k pronájmu
za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody
nebytové prostory

 

Jedná se o nebytové prostory umístěné ve střežené části Věznice Jiřice, okres Nymburk. Objekt je veden jako SO 054 víceúčelový a to takto: částečně je objekt určen pro sportovní vyžití zaměstnanců a příslušníků, částečně je řešen v rámci administrativních prostor pro potřeby oddělení výkonu trestu a dále je v objektu umístěn prostor pro provoz kantýny, která slouží pro potřeby zaměstnanců. Celkové rozměry objektu jsou v maximálních hodnotách, délka: 55,3 m; šířka 34,45 m; výška 9,1 m. Vnější omítka je provedena na zateplovací podklad. Konstrukčně objekt tvoří železobetonový skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Strop je tvořen železobetonovými panely do skrytých průvlaků. Příčky jsou zděné převážně z plných cihel. Objekt je dvoupodlažní a jednotlivá podlaží jsou spojena jednoramenným kovovým schodištěm.

Prostory určené k pronájmu se nachází ve 2. podlaží budovy. Místnosti jsou přístupné z vrchní výstupní podesty schodiště a to přes bezpečnostní katr a dveře šíře 900 mm. Celková plocha určená k pronájmu je 91,17 m² (učebna, předsíň WC, WC muži, umývárna muži a úklidová místnost). Příčky v místnosti jsou z cihel Porotherm 11,5 P+D tl. 125 mm a Pk-CD tl. 100 mm na MVC 2,5. Osvětlení je zajištěno umělým osvětlením v podobě zářivkových těles a zároveň přirozeným světlem, které proudí okny. Do místnosti jsou zavedeny sítě v podobě elektřiny, vody, včetně základní počítačové sítě.

Celková dispozice a stav jsou zřejmé z přiloženého nákresu a fotodokumentace.

Při zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody musí být respektována specifika daná vlastním výkonem trestu odnětí svobody. Z pohledu zaměstnávání se jedná zejména o nekvalifikovanou pracovní sílu a fluktuaci pracovně zařazených odsouzených danou délkou trestu odnětí svobody případně dalšími omezujícími faktory (bezpečnostní, zdravotní, právní aj.), proto je vhodná jednoduchá manuální práce, která vyžaduje pouze zapracování. Z bezpečnostního hlediska nelze v rámci výroby produkovat nebezpečné výrobky, které by se daly zneužít jako střelné zbraně, omezení je rovněž kladeno na nebezpečné chemické látky a hořlaviny.

Minimální nájemné dle vyhotoveného znaleckého posudku ze dne 3. 11. 2022 pod č. 2530-56/2022 znalcem Ing. Lucií Cihelkovou, činí částku ve výši 9.600 Kč měsíčně (ročně částku 115.200 Kč). K nájemnému se dále bude účtovat úhrada služeb spojených s pronájmem (energie) dle skutečných spotřeb (podružné měřiče).

Mimo nájemní smlouvu bude dále uzavřena smlouva o zaměstnávání odsouzených, která bude upravovat podmínky zaměstnávání odsouzených osob a konkrétní práci, kterou budou odsouzení realizovat.

Za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody lze pronajmout prostory pouze jako celek (91,17 m²).

 

Bližší informace poskytne Ing. Václav Balík, MT 725 944 349, s nímž lze rovněž dohodnout i fyzickou prohlídku objektu.

 

Nabídky na pronájem za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody mohou případní zájemci zaslat nejpozději do 6. ledna 2023 na elektronickou adresu - rlankova@vez.jir.justice.cz

 

Nabídka musí obsahovat:

·           identifikaci zájemce (obchodní název, sídlo – adresa, IČO, DIČ, kontaktní údaje),

·           výši nabízeného nájemného,

·           rámcový popis výrobního programu, který bude v pronajímaných prostorách realizován,

·           zda se bude jednat o jednosměnný nebo vícesměnný provoz,

·           předpokládaný počet zaměstnávaných odsouzených v jedné pracovní směně, a

·           předpokládaný termín zavedení výrobního programu.

 

 

Přílohy (naleznete ve fotogalerii):

č. 1 – fotodokumentace

č. 2 – situace

č. 3 – půdorys

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X