Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

JIŘICE 15. června (VS ČR) - Věznice Jiřice nabízí k pronájmu za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody jednopodlažní halu ocelové konstrukce. Zastavěná plocha haly je 1.241 m². Hala je napojena na inženýrské sítě (voda, elektřina, kanalizace) a je nevytápěná. U haly je k dispozici zpevněná asfaltobetonová manipulační plocha o rozloze 864 m².

 

Věznice Jiřice nabízí k pronájmu

za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody jednopodlažní halu ocelové konstrukce

Jedná se o halu v operativní evidenci věznice vedenou pod označením SO 037, budova bez č.p., která je umístěna v areálu Věznice Jiřice, mimo hlavní střeženou část na pozemku St. 182 v katastrálním území Jiřice, obec Jiřice, okres Nymburk. U haly je k dispozici zpevněná asfaltobetonová manipulační plocha o rozloze 864 m². Hala je konstrukčně tvořena z nosných rámů o modulu 4,5 m, celkem 15 modulů, šířka haly modul 18 m, výška 4,5 m, v hřebeni 6 m. Plášť haly a strop byly v minulosti dodatečně zatepleny. Konstrukce haly je v relativně dobrém stavu. Uvnitř haly byla provedena vestavba kanceláře, sociálního zázemí včetně denní místnosti pro pracovníky (dlouhodobě nepoužíváno). Hala je napojena na inženýrské sítě (voda, elektrická energie – podružné měřiče spotřeby, kanalizace) a je nevytápěná. Zastavěná plocha haly dle katastru nemovitostí je 1.241 m², podlahová plocha činí 1.220 m², z toho vestavěné příslušenství cca 70 m². Vnitřně je hala lehkou plechovou polo příčkou rozdělena na dva prostory, a to prostor „A“ a prostor „B“.

Prostor „A“ – celková plocha je 822 m² včetně kancelářské vestavby. Disponuje vestavbou kanceláří napojenou na vodu a kanalizaci (kancelář, šatny, sociální zařízení). K dispozici je výstup protipožárního hydrantu.

Prostor „B“ – celková plocha 418 m², bez přístupu k vodě, osvětlení je funkční. K dispozici je výstup protipožárního hydrantu.

Celková dispozice a stav je zřejmý z přiloženého nákresu a fotodokumentace. 

Při zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody musí být respektována specifika daná vlastním výkonem trestu odnětí svobody. Z pohledu zaměstnávání se jedná zejména o nekvalifikovanou pracovní sílu a fluktuaci pracovně zařazených odsouzených danou délkou trestu odnětí svobody, případně dalšími omezujícími faktory (bezpečnostní, zdravotní, právní aj.), proto je vhodná jednoduchá manuální práce, která vyžaduje pouze zapracování. Z bezpečnostního hlediska nelze v rámci výroby produkovat nebezpečné výrobky, které by se daly zneužít jako střelné zbraně, a omezení je rovněž kladeno na nebezpečné chemické látky a hořlaviny.

Minimální nájemné dle vyhotoveného znaleckého posudku ze dne 31. 5. 2022 pod č. 2507-33/2022, vyhotoveného znalcem Ing. Lucií Cihelkovou, činí 67.830 Kč měsíčně (ročně 813.960 Kč), z toho prostor „A“ činí 42.750 Kč měsíčně (ročně 513.000 Kč), prostor „B“ činí 25.080 Kč měsíčně (ročně 300.960 Kč). K nájemnému se dále bude navíc účtovat úhrada služeb spojených s pronájmem (energie) dle skutečných spotřeb (podružné měřiče).

Mimo nájemní smlouvy bude dále uzavřena i smlouva o zaměstnávání odsouzených, která bude upravovat podmínky zaměstnávání odsouzených osob a konkrétní práci, kterou budou odsouzení realizovat.

Za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody lze pronajmout halu jako celek, nebo jednotlivé prostory haly (prostor „A“ nebo prostor „B“) samostatně.

 

Bližší informace Vám poskytne Ing. Antonín Krahulec, MT 602 622 105, s nímž lze rovněž dohodnout i fyzickou prohlídku objektu.

 

Nabídky na pronájem za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody mohou případní zájemci zaslat nejpozději do 25. června 2022 na elektronickou adresu - rlankova@vez.jir.justice.cz

 

Nabídka musí obsahovat:

  • identifikaci zájemce (obchodní název, sídlo – adresa, IČO, DIČ, kontaktní údaje),
  • výši nabízeného nájemného s uvedením, o které prostory haly se jedná,
  • rámcový popis výrobního programu, který bude v pronajímané hale realizován,
  • zda se bude jednat o jednosměnný nebo vícesměnný provoz,
  • předpokládaný počet zaměstnávaných odsouzených v jedné pracovní směně, a
  • předpokládaný termín zavedení výrobního programu.

 

Přílohy (naleznete ve fotogalerii):

č. 1 – situace

č. 2 – půdorys

Sdílet článek

Facebook
Platforma X