Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

BŘECLAV 16. června (VS ČR) - Dne 10. 6. 2020 se v objektu Břeclav konala za přítomnosti zástupců Generálního ředitelství VS ČR a zástupců Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR závěrečná kontrolní prohlídka nově zrekonstruované plynové kotelny. Celkové náklady na rekonstrukci byly 5641 792 Kč a za posuzované období leden až květen roku 2020 byla úspora v nákladech na vytápění ve výši, která přesáhla 173 tisíc Kč. Prvotní spuštění kotlů do zkušebního provozu proběhlo dne 1. 10. 2019, kdy bylo zároveň uskutečněno autorizované měření emisí. Zkušební provoz byl ukončen dne 6. 4. 2020 za přítomnosti zástupců realizační firmy BOSS engineering, spol. s r.o.

Dnem 1. 9. 2012 vešel v platnost nový Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který podstatně změnil emisní limity znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Plynové kotle Viadrus G100 instalované v roce 1994 do kotelny Věznice Břeclav byly zastaralé a měly také spoustu provozních nedostatků a technických poruch, proto bylo v roce 2018 rozhodnuto o rekonstrukci stávající kotelny, která by již v roce 2020 nesplňovala emisní limity. Koncem roku 2018 bylo vydáno stavební povolení k rekonstrukci, která byla dne 13. 6. 2019 zahájena a měla za cíl výměnu plynových kotlů s návazností na nové měření a regulaci a také v neposlední řadě kompletní náhradu systému ohřevu teplé vody.

Po odstranění staré technologie začala druhá část rekonstrukce spočívající v úpravě prostoru kotelny a strojovny. Ztížením celé akce bylo zajištění kontinuální dodávky teplé vody do celého objektu Břeclav po dobu rekonstrukce. Tento problém byl vyřešen instalováním dvou kusů elektrických ohřívačů vody o objemu 1000 litrů, každý se jmenovitým příkonem 24 kW pro ohřívač. V prostorách kotelny byly nově instalovány nízkoemisní plynové kotle a systém přetlakového větrání. V prostorách strojovny byl nově instalovaný sdružený sběrač a rozdělovač vody, rozvaděč měření a regulace, úpravna vody a dva kombinované ohřívače teplé vody. Také bylo nově vybudováno sociální zařízení.

Topný systém byl rozdělen do sedmi topných okruhů. Systém měření a regulace je řízen automatem PLC WAGO a ekvitermním čidlem. Výše uvedený systém je možno ovládat na dotykovém displeji přímo ve strojovně a rovněž i vzdáleně na počítači. Všechny stavy regulačních prvků jsou online přístupné v počítači v grafické podobě.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.