Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

BŘECLAV 12. září (VS ČR) – V průběhu jarních a letních měsíců se v obou objektech Věznice Břeclav realizoval projekt Evropské unie pod názvem „Nová šance po odchodu z vězení“ určený osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem projektu bylo získání osvědčení z rekvalifikačních kurzů (Obsluha elektrovozíku, Obsluha motorové pily, Obsluha křovinořezu, Základní kurz obloukového svařování) a podpůrných kurzů (Čtení technické dokumentace, Svářecí metody, Drobné zámečnické práce). Součástí každé výuky byla teorie zaměřená na motivačně aktivizační přednášky, individuální poradenství jako pomoc při návratu do pracovního prostředí po VTOS, vyhledávání zaměstnání a mentoring ze strany lektorů společnosti MARLIN, s.r.o., která byla hlavním realizátorem projektu. Samotná teorie probíhala v každém objektu věznice zvlášť, praktická část byla soustředěna do objektu Poštorná.

V objektu Břeclav bylo do projektu vytypováno 14 osob, z toho bylo 8 osob z oddílu s vysokým stupněm zabezpečení  a  6  osob z oddílu s nízkým stupněm zabezpečení. Teoretické části studia se účastnili všichni vybraní odsouzení. Do praktické části lékař věznice  jednoho odsouzeného ze zdravotních důvodů nedoporučil.  3  odsouzení byli OS Břeclav  z výkonu trestu podmíněně propuštěni.  Studium dokončilo a osvědčení tedy získalo celkem 11 osob: 4 osoby – Základní kurz obloukového svařování, 5 osob – Obsluha elektrovozíku, 2 osoby – Obsluha motorové pily.

V objektu Poštorná proběhly dvě etapy projektu, v rámci kterých byly realizovány jednotlivé kurzy. Z důvodu kratší délky trestu a tedy i rychlejšímu zařazení se do pracovního prostředí bylo v objektu Poštorná vhodných odsouzených osob více, jak z nízkého, tak i ze středního stupně zabezpečení. V první etapě kurz dokončilo 5 odsouzených, konkrétně se jednalo o Základní kurz obloukového svařování. Další etapou se probojovalo až dokonce několik dalších úspěšných odsouzených: 3 osoby – Základní kurz obloukového svařování, 3 osoby – Obsluha elektrovozíku, 1 osoba – Obsluha motorové pily, 2 osoby – Obsluha křovinořezu.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V případě, že je daný odsouzený úspěšný a celým kurzem projde až k závěrečné části, kdy mu je předán certifikát o absolvování kurzu a osvědčení v rámci rekvalifikace, existují pro něj jisté možnosti, kterých může za splnění stanovených podmínek využít. Jednou z nabízených variant je možnost mzdového příspěvku pro zaměstnavatele až na dobu 8 měsíců po podepsání pracovní smlouvy propuštěné osoby s příslušnou společností. Další nabízené zlepšení pracovních podmínek je úhrada nákladů na 1 měsíc spojená s ubytováním (do výše 5.000 Kč) a cestovným do zaměstnání a zpět. Podmínkou pro tyto „výhody“ je podepsaná pracovní smlouva. Zaměstnanci společnosti MARLIN, s.r.o. jsou zároveň nápomocni v případě hledání zaměstnání propuštěných osob. Po každém kurzu probíhají individuální konzultace lektorů s odsouzenými, při kterých je zjišťováno, zda má odsouzený práci již zajištěnou, nebo bude potřeba mu pomoci při jejím vyhledávání v místě, na které se bude vracet po VTOS.

Závěrem je nutno podotknout, že všechny strany, které se vzdělávacích kurzů účastnily, Věznice Břeclav a její zaměstnanci, společnost MARLIN, s.r.o. a především odsouzení, hodnotí tuto aktivitu jako velmi úspěšnou. Realizátor projektu, společnost MARLIN, s.r.o., konkrétně její lektoři, se museli přizpůsobit neobvyklému prostředí s různými bezpečnostními opatřeními a také s faktem, že někteří odsouzení byli v průběhu kurzu soudem propuštěni na podmínku, zaměstnanci obou objektů věznice byli do projektu zapojeni jako kontrolní, střežící a spojovací článek mezi jednotlivými stranami a v neposlední řadě odsouzení, kterým se možná, díky získání osvědčení, ulehčí start do běžného života v pracovním prostředí. Zároveň konstatují, že trocha učení, trpělivosti a snahy, nebyla marná a návrat do reality by mohl být mnohem jednodušší.

Ing. Mgr. S. Šilingerová – speciální pedagog

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.