Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve VV a ÚpVZD Praha Pankrác zajišťuje pro vězněné osoby, tj. obviněné ,odsouzené a chovance duchovní služby a účast na bohoslužbách kaplanka – duchovní Českobratrské církve evangelické, kaplan – římskokatolický kněz a několik dobrovolníků z Církve bratrské, Pravoslavné církve, Federace židovských obcí v ČR a dalších. 

Duchovenská péče je realizována na oddělení výkonu vazby , výkonu trestu a výkonu zabezpečovací detence především formou individuálních nebo skupinových rozhovorů a bohoslužeb, případně naučných programů na dané téma. Kaplani i dobrovolníci vedou programy, které směřují, stejně jako ostatní formy práce, k zvládání osobních krizí, uvolnění napětí a k zdárné reintegraci odsouzených po propuštění. Obviněným poskytují zklidňující rozhovory, dodání naděje, pomoc při nalézání nových směrů, zamyšlení se nad smyslem víry a nad vlastním smyslem života. 

Je nutno uvést, že i představitelé ostatních křesťanských církví projevují zájem o pastoraci ve VV a ÚpVZD Praha Pankrác. Kardinál Miloslav Vlk navštívil vazební věznici v roce 2007 a v roce 2010 došlo k opětovnému setkání s ředitelem a I. zástupcem. Nejvyšší představitel Českobratrské církve evangelické, synodní senior Joel Ruml se dokonce osobně podílí, jako člen místního týmu duchovních, na setkávání s vězněnými osobami při duchovní péči. 

Kaplani VV a ÚpVZD Praha Pankrác RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil a Mgr. Simona Tesařová usilují nejen o pomoc vězněným osobám, ale také působí v rámci terciární prevence, kdy se spolupodílejí na snižování rizik a minimalizaci negativních důsledků prizonizace. Snaží se hledat pro vězněné osoby lepší směry a nové uplatnění ve společnosti za pomoci společenství církve.