Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vycházky odsouzených se ve Vazební věznici Ostrava řídí časovým rozvrhem dne stanoveným vnitřním řádem. Vycházky probíhají v prostorách k tomu určených v rozsahu min. 1 hodiny denně. Odsouzení se během vycházky mohou věnovat i sportovní činnosti např. nohejbalu, stolnímu tenisu, košíkové.