Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Poučení se zasílá v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Maximální povolená hmotnost balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby je 5 kg včetně obalu. 

V adrese uveďte vždy celé jméno, příjmení a datum narození příjemce balíčku. 

Na balíček a průvodku vyznačte příslušný symbol („NB“ balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby, „T“ balíček s knihami, denním tiskem, časopisy (a věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence), „H“ balíček s hygienickými potřebami, „CV“ balíček s prádlem a oděvem, „PZ“ balíček s věcmi určenými k realizaci programu zacházení, vzdělávání a zájmové činnosti, mající vztah k povolání, podnikatelské činnosti nebo zajištění dalšího vzdělávání. 

Balíček nesmí obsahovat věci, které jsou v rozporu s účelem výkonu vazby a trestu: cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a její součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy, potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném výkonu, pomůcky k provádění tetování, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a hrubost, tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek. 

V balíčku nelze zasílat potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo mají povahu epidemiologicky rizikových potravin, přičemž jde zejména o maso a výrobky z masa, včetně masa drůbežího a rybího, veškeré vnitřnosti, zabijačkové výrobky, šunky a měkké salámy, játrové sýry, játrovky nebo čajovky, huspeniny, vejce, majonézy a výrobky s majonézou, mléko, včetně mléka koz a ovcí, mléčné výrobky, které neprošly tepelnou úpravou – šlehačky, smetany, máslo, tvarohy, pribináčky apod., lahůdkářské výrobky – saláty, včetně zeleninových, chlebíčky, pomazánky, aspiky, obložené housky, bagety apod., měkké cukrářské výrobky, veškeré dorty, rolády, záviny a buchty, zmrzlinářské výrobky, ovoce a zeleninu s narušenou strukturou, včetně porcovaných, které nemají obvyklý vzhled a vlastnosti, zahradní a lesní ovoce – jahody, maliny, borůvky, ostružiny apod., výrobky z luštěnin, včetně sójových, sójové nápoje, zakysané výrobky, Tofu, Tempeh apod., naklíčená semena, naklíčené obiloviny nebo olejniny, zmrazené ovoce a zeleninu a výrobky z nich, které neprošly tepelnou úpravou, potraviny, které se musí tepelně upravovat nebo ohřívat, chlazená nebo mražená jídla, polokonzervy. Dále nelze v balíčku zasílat potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu, pokud nejsou z hlediska kvality a množství výslovně doporučeny k užívání lékařem Vězeňské služby. 

V balíčku dále nelze zasílat balené potraviny, u kterých nelze při přepravě a uložení dodržet stanovené skladovací podmínky a jejichž datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti je kratší než obvyklá doba potřebná k předání balíčku. Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti popř. též podmínky skladování stanoví výrobce a jsou uvedeny na obalu. V rámci zasílání balíčků v mezinárodním poštovním styku je nutné postupovat v souladu s právními a celními předpisy České republiky. 

Balíčkem v rámci vnitrostátního poštovního styku nebo předávaným při návštěvě lze zasílat tabákové výrobky označené tabákovou nálepkou státu EU. Tabákové výrobky označené jinou než tabákovou nálepkou státu EU nebo tabákové výrobky nálepkou neoznačené se vězněné osobě nepředají. 

Balíček zaslaný mladistvým (nedovršili 18. rok věku) nesmí obsahovat tabákové výrobky. 

V případě zaslání výše uvedených nepovolených věcí budou tyto odeslány na náklady příjemce balíčku zpět odesílateli, popřípadě budou předány místně příslušnému orgánu celní správy nebo příslušným orgánům činným v trestním řízení k dalšímu opatření. Balíček nebude převzat zejména v případě, kdy váha balíčku včetně obalu překročila zákonem povolenou hmotnost 5 kg nebo balíček nebyl povolen. Balíček je kontrolován technickými prostředky a prostředky služební kynologie. 

Vyhotovte seznam zasílaných věcí a vložte jej do balíčku.