Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V každé ubytovně odsouzených jsou instalovány uzamykatelné schránky, které odsouzení mohou využít v případě zasílání stížnosti a žádosti k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů, pokud tuto korespondenci nepředají osobně vychovateli. V zalepené obálce se odesílá pouze korespondence dle § 17, odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVTOS”), § 26 ZVTOS a § 34 ŘVTOS. Korespondenci vybírá denně v pracovní dny vychovatel, korespondenci ze schránek vybírá denně v pracovní dny ředitelem pověřený zaměstnanec vazební věznice. 

Telefonní hovory je oprávněn schvalovat ředitelem pověřený zaměstnanec, zpravidla vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu. O umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo odsouzený žádá vychovatele. K telefonování je k dispozici telefonní automat na telefonní kartu.