Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Obviněný smí odesílat a přijímat korespondenci bez omezení. Kontrolu korespondence provádí pověřený zaměstnanec vazební věznice a u obviněných ve vazbě podle § 67b) trestního řádu příslušný orgán činný v trestním řízení. Náklady spojené s osobní korespondencí hradí obviněný z vlastních peněžních prostředků. 

Obviněnému u něhož není důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání se v odůvodněných případech umožní použití telefonu s osobou blízkou. Ze závažného důvodu lze obviněnému u něhož není důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobu, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí obviněný. Obviněný má právo na použití telefonu ke kontaktu se svým obhájcem nebo advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci. Nemá-li finanční prostředky, umožní mu věznice první kontakt na své náklady. Problematiku užívání telefonu podrobně řeší § 13a zákona č. 293/1993 o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. 

Telefonní hovory je oprávněn schvalovat ředitelem pověřený zaměstnanec, zpravidla vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu. Žádost o umožnění telefonního hovoru podává obviněný písemně prostřednictvím vrchního dozorce. Telefonní hovory jsou realizovány z telefonního automatu na telefonní kartu.