Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Působení kaplanů ve vazební věznici se omezuje na jednotlivce nebo malé skupiny vězněných osob, které si přivádějí na základě jejich žádosti většinou do kaple, která se nachází přímo ve věznici. 

V kapli věznice nebo ve společenských či kulturních místnostech, mohou kaplani věznice s vězněnými osobami provádět pastorační rozhovory, modlitby s četbou a rozborem biblických textů, vyučování věrouky, poslech duchovní hudby a videoprogramů s duchovní tématikou. Kromě vlastního působení kaplan z pověření ředitele vazební věznice koordinuje práci duchovních všech církví, kteří docházejí do věznice jako dobrovolníci. V současné době je pro duchovní působení na věznici zaregistrováno 8 duchovních ze čtyř církví a náboženských společností. 

Je tedy možno konstatovat, že duchovní služba ve vazební věznici se stala neodmyslitelnou součástí zacházení s vězněnými osobami.