Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy obviněných upravuje vnitřní řád Vazební věznice Ostrava v souladu se Zákonem o výkonu vazby č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby. Návštěvy obviněných probíhají v pracovních dny v době od 07.20 – 14.30 hodin.

Návštěvy obviněných

  • Dospělý obviněný: má nárok na přijetí návštěvy ve vazební věznici 1x za 14 dnů
  • Mladistvý obviněný: má nárok na přijetí návštěv ve vazební věznici 1x za týden
  • Délka návštěv: minimálně 90 minut.
  • Omezení návštěvy: Jestliže je důvodem vazby § 67 písm. b) trestního řádu je k přijetí návštěvy vždy nezbytný souhlas v přípravném řízení státního zástupce, po podání obžaloby soudce.
  • Zúčastněné osoby: Návštěvy se mohou zúčastnit nejvýše 4 osoby, včetně nezletilých dětí. Návštěvy se uskuteční vždy za přítomnosti příslušníka VS ČR, popř. u návštěv obviněných ve vazbě z důvodu § 67 b trestního řádu orgánu, který ji povolil.

Pozn.: Návštěvy obviněných upravuje Vnitřní řád Vazební věznice Ostrava v souladu se Zákonem o výkonu vazby č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby. Návštěvy obviněných probíhají v pracovních dnech v době od 7.20 hod do 14.30 hod.