Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA, 4. května (VS ČR) – Slovenští kolegové z partnerské věznice v Košicích zavítali po čtyřech letech opět do Ostravy. Výměnná stáž přinesla nové poznatky z oblasti penitenciární péče a možnost srovnání způsobů zacházení s vězněnými osobami, poskytování zdravotní péče a další cenné poznatky z praxe.

V minulém týdnu přivítali zástupci vedení Vazební věznice Ostrava po čtyřech letech delegaci kolegů ze slovenského Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Košicích. Spolupráce s partnerskou věznicí se uskutečňuje na základě vzájemné dohody o spolupráci, která je od roku 2020 uzavřena na dobu neurčitou. Letitou tradici vzájemné spolupráce na čas přerušila covidová opatření. O to s větším potěšením letos přivítal ředitel vazební věznice Ostrava slovenské kolegy v Ostravě.

Za slovenskou stranu se výměnné stáže zúčastnil ředitel ÚVV a ÚVTOS Košice, zástupkyně ředitele, vedoucí oddělení ochrany, vedoucí oddělení výkonu vazby a vedoucí dopravní čety oddělení logistiky. Za Vazební věznici Ostrava se delegaci věnovalo vedení vazební věznice a protějšky z oddělení výkonu vazby a tresu, z oddělení vězeňské stráže a místopředseda NOS PČR.

V rámci stáže si účastníci prohlédli prostory vazební věznice – administrativní i ubytovací část, setkali se se všemi vedoucími oddělení a předali si vzájemné zkušenosti a poznatky. Hlavními tématy diskusí byly nové trendy v oblasti výkonu vazby a trestu odnětí svobody a problematika zajišťování zdravotní péče vězněným osobám. Třídenní pobyt v Ostravě završila exkurze cvičné nemocnice – simulačního centra SIMLEK lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě-Zábřehu a předání ocenění Generálního ředitele Vězeňské služby České republiky košickému řediteli plk. Mgr. Marku Kristanovi z rukou ředitele Vazební věznice Ostrava plk. Ing. Marka Valenty.

Cenným přínosem těchto stáží bývá možnost srovnání, předání zkušeností a prohloubení vzájemných pracovních i přátelských vztahů zaměstnanců partnerských věznic. Výměnné stáže se uskutečňují pravidelně, na principu reciprocity, proto v příštím roce bude do plánu mezinárodních akcí zahrnut výjezd zaměstnanců Vazební věznice Ostrava do Košic.

„mak“

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X