Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 7. června (VS ČR) – Zástupci ostravské vazební věznice zavítali na Slovensko. V rámci výměnné stáže měli možnost prohlédnout si věznici v Košicích i v Leopoldově.

 

Ředitel Vazební věznice Ostrava Marek Valenta přijal pozvání ředitele Ústavu pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody v Košicích plk. Mgr. Marka Kristana a ve dnech 29. - 31. května proběhla výměnná stáž zaměstnanců Vazební věznice Ostrava na Slovensku. Součástí programu byla prohlídka Ústavu pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody v Leopoldově včetně možnosti prohlédnout si oddělení pro doživotně odsouzené a seznámit se s podmínkami výkonu náročné služby příslušníků a práce odborných zaměstnanců. Součástí návštěvy byla i komentovaná prohlídka muzea s výkladem k historii tohoto objektu a připomenuty byly i tragické mimořádné události, které se staly v letech 1990 - 1991. V závěru exkurze se uskutečnilo přátelské posezení s ředitelem Leopoldova pplk. Mgr. Norbertem Kurucem, kde ředitelé věznic společně hovořili o bezpečnosti objektu a penitenciárním zacházení s vězněnými osobami. Část odpoledního programu byla zaměřena na poznávání historických míst, která jsou specifická pro město Košice.  

Druhý den proběhlo pracovní posezení s vedením a vedoucími pracovníky ústavu, kde bylo řediteli Vazební věznice Ostrava plk. Ing. Markovi Valentovi předáno ocenění GŘ sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky za dlouhodobé zásluhy a rozvíjení partnerských vztahů na mezinárodní úrovni mezi Ústavem pro výkon vazby a výkon tretu odnětí svobody v Košicích a Vazební věznici Ostrava.

 

oslední, třetí den návštěvy proběhla prohlídka Ústavu pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody v Košicích, kdy nás provázel ředitel ústavu plk. Mgr. Marek Kristan spolu se svými zástupci. V průběhu této exkurze účastníky stáže seznámili s prováděnými činnostmi ústavu pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a systémem výkonu služby na jednotlivých odděleních. Zaměstnanci obou věznic hovořili o případných rozdílnostech v oblasti zajišťování výkonu vazby a výkonu tretu odnětí svobody. Následovala prohlídka oddělení pro výkon trestu, výkon volné vazby, pracoviště odsouzených, návštěvních místností, vycházkových dvorů, nového operačního střediska a sportovního zázemí pro zaměstnance.  

Během stáže se účastníci věnovali široké škále témat, která jsou pro moderní vězeňství aktuální. Diskuse se zaměřovaly zejména na oblast zacházení s vězněnými osobami, zajišťování práv vězněných osob, zavádění nových technologií a také na náročný výkon služby příslušníků obou sborů. Výměna osobních zkušeností a osvědčených postupů mezi českou a slovenskou stanou umožnila získání poznatků a inspirací pro implementaci nových metod ve svých domovských organizačních jednotkách. Jedním z hlavních bodů programu bylo řešení personální situace – nedostatek kvalifikovaného personálu, vysoká míra psychické zátěže a potřeba dalšího odborného vzdělávání personálu. Účastníci diskutovali o různých metodách náboru a udržení kvalitních zaměstnanců, včetně zlepšování pracovních podmínek a zvyšování atraktivity této profesní dráhy.

Zahraniční stáže jsou jedinečnou možností srovnání a předání zkušeností ve všech oblastech vězeňství. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé partnerství obou věznic dochází zároveň k prohloubení vzájemných pracovních i přátelských vztahů mezi zaměstnanci obou partnerských věznic. A jak zmínil při poslední návštěvě Vazební věznice Ostrava ředitel Košic Marek Kristan „Sdílení dobré praxe, vzájemná výměna odborných zkušeností a dlouhodobé zahraniční kontakty jsou benefitem, který napomáhá zvyšovat profesionalitu a připravenost příslušníků plnit náročné úkoly“.

„mab“

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X