Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 13. února (VS ČR) – V uplynulém roce se Vazební věznice Ostrava intenzivně věnovala problematice třídění odpadu s cílem nejen splnit legislativní požadavky, ale také snížit celkové množství produkovaného odpadu a s tím spojené finanční dopady. Tato iniciativa nás zavázala k udržitelným praktikám a ekologickému chování.

 

Snahou vazební věznice je zejména třídit odpad a předávat ho do zařízení s oprávněním nakládat s daným druhem a kategorií odpadu podle Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dalším cílem je snižování množství produkovaného odpadu, a tím i snížení množství vynaložených finančních prostředků na jeho likvidaci.  

Zlepšili jsme povědomí zaměstnanců i vězněných osob o správném způsobu třídění odpadu. Zaměstnanci se v průběhu loňského roku účastnili školení v této oblasti a průběžně jsme monitorovali a vyhodnocovali problematiku při jednáních energeticko-ekologické komise. Sledovali jsme množství odpadu, snižování jeho celkového objemu a účinnost třídícího systému.  

Naše snaha vedla k následujícím výsledkům:

Vazební věznice Ostrava za uplynulý rok 2023 vyprodukovala 94,3 tun odpadu. Ve srovnání s rokem 2022 se nám podařilo snížit celkové množství vyprodukovaného odpadu o 6,3811 tun, a především jsme oproti roku 2022 ušetřili 181.141,01 Kč.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/aktuality/celkova-cena-za-likvidaci-odpadu-za-dany-rok.jpg

 

Z celkového množství jsme loni vytřídili:

  • 9,7 t papíru,
  • 1,7 t plastů,
  • 6,6 t skla,
  • 2,1 t železného šrotu a
  • 14,9 t biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní
https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/aktuality/prehled-vyprodukovaneho-odpadu-v-roce-2023.jpg

 

Zejména u zbytků z kuchyní se nám podařilo snížit množství vyprodukovaného odpadu oproti roku 2022 o 5,5 t.

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/ostrava/aktuality/biologicky-rozlozitelny-odpad-2021-2023.jpg

"eši + mak"

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X