Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 22. února (VS ČR) – Zajímavosti z oblasti služební kynologie, výcviku nového služebního štěněte na vyhledávání omamných a psychotropních látek i informace o práci psovodů se dozvíte v rozhovoru s vrchní inspektorkou strážní služby pro psovody Vazební věznice Ostrava.

 

Je úterý odpoledne a nacházíme se v Dolním Benešově, na kynologickém cvičišti, kde probíhá výcvik služebních psů Vazební věznice Ostrava a také výcvik nového služebního psa německého ovčáka Qvina. O poznatky, zkušenosti a informace nejen o novém služebním štěněti, ale také o služební kynologii jako takové se podělí ppor. Mgr. Táňa Štefková – vrchní inspektorka strážní služby pro psovody oddělení vězeňské stráže Vazební věznice Ostrava.

 

Pojďme si nejprve povědět něco konkrétně o štěněti, které zde právě vidíme. Od kdy je pes ve službě a o jakou rasu se jedná?

„Pes se jmenuje Démon Aknara Black, ale říkám mu Qvin. Jedná se o osmiměsíční štěně německého ovčáka, kterého má vazební věznice v zápůjčce a ve službě je od 1. října 2021.“

 

Co to konkrétně znamená, že je pes v zápůjčce a pro jaký druh činnosti je Qvin připravován?

„Znamená to, že vazební věznice není majitelem. Věznici je pouze zapůjčen na určitou dobu. Zároveň zajišťuje krmení a ošetření psa.  Stejně jako zajišťuje vhodné podmínky a prostor k přípravě psa pro danou kategorii a výkon služby ve vazební věznici. Konkrétně u Qvina jsem majitelem já a zároveň je mi přidělen k ošetření, péči a jeho výcviku. Připravovaný je pro specializaci v oblasti vyhledávání omamných a psychotropních látek. Do budoucna by měl nahradit mou současnou služební fenu Cher.“

 

Pokud se tedy jedná o psa, který má sloužit k vyhledávání omamných a psychotropních látek, jakým způsobem je připravován na tuto činnost, jakým způsobem cvičí?

„U Qvina jsem nejprve rozvíjela výcvik pomocí chuťově dráždivé metody. Později rozvíjím hru s míčkem, které věnuji velký důraz. Žádoucí je, aby pes již od štěněte projevoval zájem o míček. Hra s míčkem nesmí být nijak nucená, měla by být pro psa přirozená. Postupně, jak pes fyzicky a mentálně zraje, seznamuji ho s různými překážkami, místnostmi, využívám různorodost terénu, prostředí a povrchu. Tímto pomalým a nenásilným způsobem si psa připravuji pro jeho budoucí činnost. Druhá část přípravy se pak zaměřuje na samotné pachování látek. Já psa pachuji přes sklenici, která obsahuje jednu konkrétní látku, s níž se pes může ve věznici setkat a postupně dochází k jejich obměnám.“  

 

Mnoho lidí si může myslet, že díky tomu, že pes je v kontaktu s drogami, může si na ně vypěstovat závislost, případně že mohou drogy poškodit zdraví zvířete. Můžete nám tuto skutečnost potvrdit nebo vyvrátit?

„Trénink je uzpůsoben tak, aby pes nepřišel do přímého kontaktu s látkou. Proto jsou všechny tréninkové látky vakuově uzavřeny. Dále dbáme na to, aby pes danou látku nepoškodil. Jelikož s látkami pracuje nepřímo a krátkodobě, k poškození zdraví nedochází.  Pes je odměňován za nalezení pachu dané látky. Je to vlastně výměnný obchod – ukážu ti látku  – ty mi dáš odměnu.“  

 

Vysvětlete nám tedy s jakými drogami konkrétně se psem pracujete a jak je to s učenlivostí, poslušností a motivací psa?

„Vazební věznice Ostrava má pro výcvik drogových psů k dispozici širokou paletu vzorků omamných a psychotropních látek. Pes je připravován a seznamován s různými drogami, u kterých je předpoklad možného výskytu ve věznicích, ať tzv. měkké drogy – marihuana, tak drogy tvrdé – kokain apod. Specifické pro tuto práci je, že hledá malé množství látky, maximálně pár gramů. Proto jsou potřeba pevné základy výcviku, na kterých je pak možno stavět jeho práci.  Poslušnost cvičíme od štěněte v závislosti na jeho věku volím různé vhodné cviky, ale základem je pro mě koncentrace psa na psovoda, tomu se věnuji nejdéle.“  

 

Toto samozřejmě neplatí pouze u nováčka Qvina, ale i u Cher, která již vykonává práci psa na vyhledávání OPL. Jak spolu psi vycházejí? A co může Cher Qvina naučit?

„Cher je zvyklá celý život být se mnou – jak doma, tak v práci, pouze my dvě. Najednou se objevilo malé černé štěně Qvin, které svým způsobem narušilo naši symbiózu. Ale věděla jsem, že Cher nemá problém přijmout dalšího člena rodiny a přijala ho přesně tak, jak jsem předpokládala, naprosto v pohodě. Samozřejmě, že na něj občas žárlí, ale je mu oporou a zároveň průvodcem v práci. Prostory věznice jsou velmi specifickým prostředím i pro psa a jsem ráda, že je Cher pro Qvina psychickou oporou v jeho začátcích. Hledání OPL se bohužel nedá naučit metodou napodobování, takže v této činnosti mu Cher nemůže být nápomocna.“  

 

Kdy tedy můžete konstatovat, že pes je plně připraven a může být nasazen do přímého výkonu služby?

„Každý psovod má stanoven svůj plán výcviku a přípravy psa do služby. Služební pes musí absolvovat základní kurz, na jehož konci musí složit závěrečnou zkoušku.  Od této chvíle může vykonávat službu ve věznici. Kurz je pro psa i psovoda poměrně náročný. Pes se musí za krátkou dobu naučit spoustu práce, kterou na konci kurzu obhajuje již zmíněnou závěrečnou zkouškou.“  

 

Cher a Qvin jsou konkrétně vaši dva psi specialisté na vyhledávání omamných a psychotropních látek. A co další služební psi? Kolik jich celkově ve vazební věznici máte k dispozici a kolik psovodů se jim věnuje?

„Celkem máme osm služebních psů a sedm psovodů. Tři psi slouží na vyhledávání OPL a čtyři psi jsou obranní, tito jsou využívání k udržování pořádku a bezpečnosti ve věznici a k eskortám. Osmý je právě již zmíněný Qvin, který je prozatím v přípravě. Péče o služebního psa je celodenní záležitost a nekončí s koncem pracovní doby. Starost o zvíře pokračuje i mimo službu. Jsem ráda, že psovodi berou práci se psem nejen jako zaměstnání, ale také jako poslání a svůj koníček. Někteří své služební psy ve volném čase připravují i na civilní zkoušky s velmi dobrými výsledky.“  

 

Popište nám například jeden den takového služebního psa. Co konkrétně dělá?

„Na tuto otázku nelze tak jednoduše odpovědět. Žádný den není stejný. Záleží pak především na zařazení psa a jaké má jeho psovod aktuální denní úkoly. V zásadě mají dvě možnosti. Výkon služby nebo výcvik. Na výcviku prohlubují své zkušenosti a dovednosti, které potřebují při přímém výkonu služby. Výcvik psa je dlouhodobá a cílevědomá činnost, ke které je třeba přistupovat důsledně s ohledem na množství situací, které mohou nastat během služby. Při přímém výkonu služby záleží na tom, jestli je pes specialista na vyhledávání OPL, pak se se svým psovodem věnuji konkrétním prohlídkám. Psi obranní se využívají při eskortách nebo k posílení bezpečnosti při výkonu služby ve věznici, případně při jiných bezpečnostních akcích.“

 

Jak funguje psinec přímo ve vazební věznici?

„Vzhledem ke stáří a umístění věznice v centru města je vytvoření adekvátního zázemí složité. Nicméně společně s vedením vazební věznice se snažíme udělat pro pohodlí psovodů i psů maximum. Výcviky probíhají z části ve věznici a z části mimo ni. Po službě si psovodi mohou psa vzít domů.“

 

Můžete se se svými psi pochlubit nějakými oceněními?

„Covidová situace už dva roky příliš nepřeje organizování větších závodů a přeborů, ale přesto jsme nějakých výsledků a ocenění dosáhli.  Cher, se zúčastnila v roce 2019 služebního přeboru na vyhledávání OPL v Opavě. Tehdy jako nováček získala čtvrté místo a ocenění za nejlepší poslušnost. Mimo služební činnosti má Cher složenou také civilní zkoušku IGP3, podle které probíhají vrcholové závody.  Mezinárodního mistrovství německých ovčáků se zúčastnila 3x, dále se zúčastnila Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu, kde získala ocenění za nejlepšího stopaře a celkově skončila na 2. místě. Za největší úspěch považuji vítězství na mezinárodních závodech ve Wisle a zároveň ocenění za nejlepšího stopaře.“  

 

Hodnotíte služební kynologii jako užitečnou a potřebnou?  

„Služební kynologii určitě hodnotím jako užitečnou a potřebnou. Služební psi jsou nezbytnou součástí věznice a mají zde své nezastupitelné místo. Vykonávají zde činnosti, které nelze nahradit jinými prostředky ani technikou. Ať již mluvíme o psech protidrogových nebo obranných.“  

„mak“

 

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X