Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 28.11.2016 se konalo pravidelné setkání duchovních, kteří docházejí do vazební věznice jako dobrovolníci a jsou vězněným osobám nápomocni v těžké životní situaci. Zástupci jednotlivých církví a náboženské společnosti byli informováni 1. zástupcem ředitele o současné situaci ve Vězeňské službě České republiky a aktuálních změnách ve vazební věznici. Dále vyhodnotil bezpečnostní situaci a seznámil přítomné s Koncepcí českého vězeňství do roku 2025. Připomenul, že duchovní služba je ve vazební věznici neodmyslitelnou součástí zacházení s vězněnými osobami a poděkoval všem přítomným za spolupráci při zajišťování úkolů spojených s duchovní službou. Setkání se zúčastnili i vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu a vedoucí vězeňské stráže, kteří v rámci setkání provedli poučení, týkající se bezpečnosti a dodržování předpisů zejména při předvádění vězněných osob.

V současné době je pro duchovní působení ve vazební věznici zaregistrováno celkem 11 duchovních ze tří církví a 1 náboženské společnosti.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X