Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 12. května (VS ČR) - Sčítání lidu, domů a bytů 2021 je ukončeno. Sčítací komisaři ve Vazební věznici Ostrava sečetli celkem 555 vězněných osob. 264 vězněných osob bylo sečteno on-line a 291 v listinné podobě.

Ve Vazební věznici Ostrava působilo při letošním sčítání celkem 9 sčítacích  komisařů z řad zaměstnanců správního oddělení a oddělení výkonu vazby a trestu, kteří byli vězněným osobám nápomocni při vyplňování příslušných formulářů. Celkový stav k rozhodnému okamžiku, tedy k 27. březnu 2021 činil 426 vězněných osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.  

Vzhledem k nefunkčnosti systému pro on-line sčítání dne 27. března 2021 bylo sčítání provedeno pomocí listinného formuláře, prostřednictvím kterého bylo sečteno celkem 240 vězněných osob. Od pondělí  dne  29. března 2021 do středy dne 31. března2021 byl sečten zbytek vězněných osob jak pomocí listinných formulářů, tak on-line.

Sčítání vězněných osob pokračovalo dále při každodenním příjmu, při kterém bylo dotazem u nově přijímaných obviněných a odsouzených zjištěno, zda již byli sečteni.  V případě, že nikoli, bylo sečtení provedeno ihned po přijetí.

Celkem bylo ve Vazební věznici Ostrava sečteno 555 vězněných osob.

 

Sčítání je tímto úspěšně ukončeno stejně jako před 41 lety… 

V souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů se podařilo v kronice vazební věznice dohledat historický záznam z roku 1980. Ani tehdy se sčítání lidu, domů a bytů nevyhnulo osobám, které si odpykávaly svůj trest nebo čekaly na verdikt soudu ve vazbě. Naši předchůdci učinili přesně před 41 lety do kroniky kratičký záznam o této periodicky se opakující události.

Jak tenkrát sčítací archy a lístky vypadaly? Jaký byl v roce 1980 rozhodný okamžik? Na to se můžete podívat na přiložených snímcích z kroniky vazební věznice…

 

„mak“

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter