Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 22. listopadu – Studenti třetích a čtvrtých ročníků spřátelených středních škol si vyzkoušeli „přijímačky nanečisto“, které pro ně připravili personalisté spolu s vězeňskou stráží a oddělením výkonu vazby a trestu. Součástí akce bylo absolvování testů fyzické zdatnosti a získání osvědčení o tělesné zdatnosti.

Pro studenty Bezpečnostní právní akademie v Ostravě-Michálkovicích a Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Ostravě-Porubě připravila Vazební věznice Ostrava prezentačně náborovou akci s názvem “Přijímačky nanečisto”.  

Během jednoho dopoledne na každé škole měli studenti 3. a 4. ročníků jedinečnou příležitost seznámit se přímo na půdě svých škol s podmínkami přijetí i s průběhem celého přijímacího řízení do služebního poměru k vězeňské službě. K jednotlivým částem přijímacího řízení prezentovali své příspěvky personalisté, psycholog nebo zástupce oddělení vězeňské stráže pro služební přípravu. Samotný výkon služby na jednotlivých odděleních přišli představit zástupci oddělení výkonu vazby a trestu, justiční stráže a vězeňské stráže. Součástí prezentace byla i prohlídka donucovacích prostředků a eskortního vozidla.  

Přednášek se zúčastnilo celkem 92 mladých mužů a dívek. Na závěr prezentace studenti čtvrtých ročníků nastoupili pod odborným dohledem našich zkušených příslušníků k vykonání prověrek fyzické zdatnosti, které se staly nejatraktivnější částí celé akce. V prvním termínu se k vykonání prověrky přihlásilo 28 studentů, všichni absolvovali s výsledkem „splnil“. V druhém termínu se zúčastnilo 41 možná budoucích příslušníků vězeňské služby – úspěšných jich bylo 40. Po závěrečném vyhodnocení úspěšní “uchazeči” obdrželi osvědčení o tělesné zdatnosti s platností jeden rok pro případ, že by po maturitě chtěli posílit řady příslušníků vězeňské služby.

Cílem akce bylo představit studentům práci strážných i dozorců a seznámit je s průběhem přijímacího řízení a podmínkami přijetí do služebního poměru. „Studenti měli zájem, byli aktivní, navzájem se podporovali ve výkonech, prostě byli akční. Od obdobných akcí očekáváme, že po úspěšně absolvovaných maturitních zkouškách v příštím roce některé ze studentů budeme moci vidět znovu, tentokrát u reálného přijímacího řízení do služebního poměru k VS ČR“, říká personalistka.

„mak + mab“

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X