Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 19. května (VS ČR) - Letošní první Poradní komise ředitele Vazební věznice Ostrava se uskutečnila 10. května 2021 per rollam. Důvodem je přetrvávající situace a přijatá opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Za běžných okolností se jmenovaní členové komise – zástupci Nové šance, z. s., Ostravské univerzity, pedagogické fakulty, katedry sociální pedagogiky, Charity Ostrava, Vysoké školy manažerské ve Varšavě, fakulty J. A. Komenského Karviná, Probační a mediační služby, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Renarkonu, o. p. s. scházejí na jednání Poradní komise ředitele přímo ve vazební věznici. Letošní první jednání však proběhlo per rollam s ohledem na přijatá protiepidemická opatření.

Komisi byly poskytnuty informace ředitele Vazební věznice Ostrava k činnosti věznice, k personálním změnám ve vedení vazební věznice i k dalším personálním změnám na jednotlivých úsecích, k aktuálnímu vývoji počtu obviněných a odsouzených, informace o mimořádných událostech a dále informace k průběhu očkování proti onemocnění COVID-19 zaměstnanců i vězněných osob. Shrnuta byla epidemiologická situace ve vazební věznici, platná opatření k zamezení šíření nákazy a také znovuobnovení návštěv vězněných osob v souladu s mimořádným opatřením MZ od 12. dubna 2021.

Další jednání Poradní komise by se mělo uskutečnit v druhém pololetí roku 2021. Jakou formou jednání proběhne, bude záviset na vývoji epidemiologické situace.

„mak“

Sdílet článek

Facebook
Twitter