Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTRAVA 24. února (VS ČR) - V nové kategorii aktualit Vazební věznice Ostrava postupně představí činnost všech oddělení, která společně zajišťují chod věznice. Jako první přinášíme informace ke specializovanému pracovišti na řízení lidských zdrojů, které zajišťuje odbornou stránku personální práce, nábor a přijímání nových zaměstnanců i vzdělávání personálu - personální oddělení.

"Personální oddělení vazební věznice odpovídá za rozsáhlou problematiku personální agendy. Bylo by zbytečné vypisovat veškeré činnosti, které 4 personalisté vazební věznice při počtu 360 příslušníků a 96,8 občanských zaměstnanců musí zvládnout. V současné době společnými silami usilujeme zejména o obsazení všech volných systemizovaných míst. Této oblasti věnujeme s vedením vazební věznice zvýšenou pozornost. Jen v loňském roce jsme se zapojili do několika náborových projektů, přičemž jsme navázali další spolupráci se středními a vysokými školami. Cíleně pracujeme na tom, abychom podrobným a pečlivým představením práce ve vazební věznici našli potencionální vhodné uchazeče do služebního či pracovního poměru. Doplnění volných systemizovaných míst považujeme za prioritu naší organizační jednotky. Všechny naše náborové akce můžete průběžně sledovat na sociálních sítích nebo webových stránkách vazební věznice," uvádí Bc. Marie Bílková, vedoucí personálního oddělení.

Pracovníci personálního oddělení se kromě plnění administrativních úkolů, péče o zaměstnance a odměňování pracovníků rovněž aktivně podílí na celoživotním vzdělávání všech zaměstnanců vazební věznice. Jedná se především o formy vzdělávacích specializačních kurzů a odborných seminářů organizovaných Akademií VS ČR. 

Nemalý podíl vzdělávaní také tvoří mimorezortní vzdělávání. V těchto případech jsou vzdělávací procesy realizovány formou odborných přednášek a jazykových kurzů. Jako výhodu těchto metod vzdělávání spatřujeme skutečnost, že odborné přednášky jsou v dostatečném časovém horizontu s adekvátní koncepcí realizovány na základě identifikace vzdělávacích potřeb. Vzdělávání všech zaměstnanců je považováno za jednu z nedílných a právem neopomíjených součástí profesního života. Potřebu vzdělávat zaměstnance považujeme za důležitý indikátor v řízení lidských zdrojů.  

"I v této hektické době plné kyberprostoru nemůžeme zapomínat na současné zaměstnance. Systematická osobní práce s nimi zvyšuje nejen loajalitu, ale i kvalitu pracovních týmů jednotlivých oddělení.  Usilovně se snažíme vybudovat si u zaměstnanců již od jejich přijetí do pracovního či služebního poměru osobní důvěru, čímž chceme být vždy nápomocni při řešení případných osobních nebo profesních problémů. I tohle je jeden z důležitých kroků k posílení a zajištění stabilizace zaměstnanců. Ne vždy a každý najde ke všem sympatie, ale pevně věříme, že každý zaměstnanec vazební věznice má „svého personalistu”, na kterého se s důvěrou může kdykoliv obrátit. S pokorou a patřičným uvědoměním chápeme, že citlivý a správně zvolený přístup v řízení lidských zdrojů by měl vytvářet tolik potřebné podmínky pro zvyšování  intelektuálního kapitálu organizace, vytváření vhodné organizační kultury a především pozitivního klimatu v organizaci. Personalista je zkrátka nepostradatelným článkem vazební věznice... jsme tady pro Vás," říká vedoucí personalistů.

„Výborným personalistou může být člověk s dlouholetou praxí, ale i student po škole, pokud se svých úkolů zhostí s pokorou a bude se mít od koho učit”. 

(Alena Ciprová z ABB)

"mab"

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X